Automatyka i mechanika

Zmiany w gospodarce: wyzwania i perspektywy dla europejskiego przemysłu w roku 2024

By  | 

Rosnące ceny energii, brak wykwalifikowanej siły roboczej, niedobór surowców – rok 2024 przyniesie wiele wyzwań.
Czy sztuczna inteligencja i innowacje techniczne oferują rozwiązanie?  

Spojrzenie na rok 2024: rok pełen wyzwań, ale też lukratywnych możliwości dla europejskiej gospodarki. W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą sprostać fali zmian oraz odkryć nowe możliwości wzrostu wydajności dzięki inteligentnej cyfryzacji i automatyzacji oraz przemyślanemu zastosowaniu maszyn używanych.

W 2023 roku na gospodarkę europejską oddziaływały silne wpływy czynników zewnętrznych, takich jak wysokie ceny energii, inflacja i utrzymujące się skutki globalnych napięć. Czynniki te prowadziły do ogólnej niepewności i spadku gotowości do inwestowania. Skutki gwałtownego wzrostu cen szczególnie odczuł rynek drewna i metali, jakże ważny dla wielu gałęzi przemysłu.

W 2024 roku firmy będą nadal zmagać się ze skutkami globalnych napięć politycznych, które przekładają się na niepewność gospodarczą. Niekorzystnie na sytuację wpływa również dostępność i koszty surowców oraz stabilność rynku. Firmy będą zmuszone do adaptacji swoich strategii, a innowacje w zakresie cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju będą kluczem do pokonania problemu. W tym roku również przemysł będzie musiał stawić czoła wyzwaniom, ale równocześnie może skorzystać z wyjątkowych możliwości.

Globalne napięcia prowadzą do niedoboru surowców oraz wahań na rynku

Niedobory surowców dotyczą w szczególności ważnych materiałów, takich jak drewno i metal. Ograniczona dostępność tych surowców jest bezpośrednim skutkiem silnego popytu w krajach takich jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Rosnące koszty materiałów zwiększają koszty produkcji. Ponadto może dojść do opóźnień lub przerwania łańcuchów dostaw, co może prowadzić do powstania wąskich gardeł w produkcji i realizacji zamówień klientów.

Dodatkowym czynnikiem zaostrzającym problem jest zmienność rynku. Wahania popytu i cen znacznie utrudniają firmom planowanie i prognozowanie. Utrudnia to opracowywanie i realizowanie długoterminowych strategii.

Wyzwania jako źródło możliwości

Rosnące ceny energii pozostaną poważnym zmartwieniem dla każdej firmy, niezależnie od wielkości. Wyższe koszty energii mogą prowadzić do wzrostu sumy ogólnych kosztów eksploatacyjnych, co zmusza przedsiębiorstwa do podniesienia cen, poszukiwania możliwości poprawy wydajności lub alternatywnych źródeł energii.

Równocześnie coraz ważniejsza staje się kwestia zrównoważonego rozwoju. Zaostrzenie wymogów i przepisów dotyczących ochrony środowiska sprawia, że firmy stają przed zadaniem dostosowania swoich procesów produkcyjnych. Może to oznaczać inwestycje w czyste technologie, przejście na materiały przyjazne dla środowiska lub wdrożenie wydajniejszych procesów. Chociaż takie dostosowania mogą być korzystne w perspektywie długoterminowej, stanowią one wyzwanie w perspektywie krótkoterminowej, szczególnie pod względem związanych z nimi kosztów i zmian organizacyjnych.

Kolejnym istotnym wyzwaniem jest deficyt zasobów ludzkich. Wykwalifikowani fachowcy mogą stać się rzadkością, szczególnie w specjalistycznych dziedzinach. Obok inwestowania w szkolenia i dalszą edukację swoich pracowników oraz poprawę warunków pracy, wprowadzenie automatyzacji może również zmniejszyć zapotrzebowanie na zasoby ludzkie.

Rok 2024 otworzy dla firm szanse także w obszarach cyfryzacji, automatyzacji i technologii wspieranej przez sztuczną inteligencję. Ta transformacja umożliwia optymalizację procesów roboczych i zwiększenie wydajności, od rutynowych zadań po zaawansowaną analizę danych. Technologie pomagają uporać się z deficytem zasobów ludzkich, zwiększyć produktywność i obniżyć koszty.

Krok naprzód dzięki maszynom używanym

Rok 2024 będzie wymagał od firm nie tylko działania reaktywnego, ale także proaktywnego. Przedsiębiorstwa muszą być w stanie szybko dostosowywać się do zachodzących zmian. Kluczowe znaczenie będzie miała gotowość do wprowadzania innowacji i silne zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Firmy, które skoncentrują swoją strategię na tych aspektach, będą mogły nie tylko sprostać nadchodzącym wyzwaniom, ale także wykorzystać nowe możliwości rozwoju.

W 2024 roku, biorąc pod uwagę wiele wyzwań, kupno i sprzedaż maszyn używanych będzie stanowić skuteczną strategię dla firm. Zakup maszyn używanych za pośrednictwem Surplex.com, wiodącego przemysłowego domu aukcyjnego maszyn używanych, zapewnia korzystny cenowo sposób na rozszerzenie lub odnowienie zdolności produkcyjnych bez ponoszenia wysokich kosztów zakupu nowych maszyn. Maszyny używane mogą również oznaczać nowoczesną technologię i wydajność. Oferta obejmuje wiele energooszczędnych modeli wysokiej jakości, pochodzących np. z masy upadłościowej. Takie maszyny, w tym zaawansowane roboty przemysłowe, nadają się do projektów automatyzacji i pomagają firmom zoptymalizować procesy produkcyjne i obniżyć koszty energii. Kolejną decydującą zaletą maszyn używanych jest fakt, że są one dostępne niezależnie od aktualnych wąskich gardeł w dostawach surowców, takich jak metal czy komponenty elektroniczne.

Jednocześnie sprzedaż niepotrzebnych maszyn za pośrednictwem Surplex uwalnia kapitał, który można zainwestować w ważne obszary, takie jak cyfryzacja lub innowacje technologiczne. Surplex ułatwia proces kupna i sprzedaży dzięki przyjaznej dla użytkownika platformie, międzynarodowej sieci i kompetentnej kompleksowej obsłudze, umożliwiając firmom zarówno obniżenie kosztów, jak i zwiększenie konkurencyjności w tak trudnym ekonomicznie roku jak 2024.

Kupując i sprzedając używane maszyny, firmy mogą idealnie przygotować się na wyzwania 2024 roku (© Surplex).


O firmie Surplex
Surplex należy do wiodących przemysłowych domów aukcyjnych w Europie i zajmuje się handlem maszynami używanymi oraz wyposażeniem zakładów na całym świecie. Dostępna w 18 językach platforma aukcyjna Surplex.com odnotowuje rocznie ok. 50 mln odsłon. Na ponad 800 aukcjach internetowych sprzedawanych jest rocznie ponad 55 000 towarów przemysłowych. Przedsiębiorstwo mające siedzibę w Düsseldorfie prowadzi biura w 16 krajach Europy. Ponad 220 pracowników z 20 krajów wypracowuje obroty roczne na poziomie przekraczającym 100 mln euro.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *