Raporty

Firmy z sektora B2B wprowadzają rozwiązania cyfrowe, aby dotrzeć do nabywców przemysłowych z pokolenia milenialsów

By  | 

Raport przygotowany przez UPS pokazuje, jak preferencje zakupowe różnych pokoleń zmieniają tradycyjny model przemysłu.

Wraz ze zmianami demograficznymi nabywców z sektora przemysłowego, firmy muszą dostosowywać się do zmieniających się wymagań i preferencji konsumentów, by zaoferować im szybsze i bardziej nastawione na klienta rozwiązania.

3 edycja badania UPS (NYSE: UPS) dotyczącego dynamiki zakupów w sektorze przemysłowym pokazuje jak nowe pokolenie kupujących kształtuje dzisiejszy sektor zakupów przemysłowych.

„Wejście pokolenia milenialsów na rynek pracy oznacza nową erę, która kwestionuje wieloletnie standardy obowiązujące w sektorze przemysłowym” – powiedział Abhijit Saha, Wiceprezes ds. Marketingu UPS Europe. „Młodzi, zaawansowani technologicznie konsumenci chcą nie tylko otrzymywać swoje zamówienia szybciej, ale także oczekują dodatkowych usług i wsparcia posprzedażowego. Zmiany, które trwają od czasu pierwszego przeprowadzonego badania w Europie w 2015 roku, osiągnęły punkt kulminacyjny: sposób prowadzenia działalności oparty na sprzedaży typu „osoba do osoby” ustępuje interakcji w internecie”.

 

Badanie wyróżniło 4 obszary, w których nowi kupujący zmieniają przemysł:

Zmiany demograficzne. W tegorocznym badaniu milenialsi stanowili 38% próby badawczej, czyli o 10 punktów procentowych więcej niż dwa lata temu. Nowe pokolenie kupujących jest mniej przywiązane do tradycji oraz częściej poszukuje informacji w social mediach niż kontaktuje się z przedstawicielem handlowym. Milenialsi przykładają również większą wagę do zrównoważonego rozwoju i wsparcia posprzedażowego niż do takich czynników jak jakość i cena. Niemniej jednak, nabywcy z pokolenia milenialsów mają wciąż większe ograniczenia, jeśli chodzi o to co i ile kupują niż bardziej doświadczeni kupujący z pokolenia wyżu demograficznego.

Zmiany w sposobie realizowania zamawiania. Coraz więcej dzisiejszych kupujących decyduje się na zakup bezpośrednio od producentów bądź za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Wśród nabywców z pokolenia milenialsów można zanotować zwyżkującą tendencję do kupowania bezpośrednio od producentów, jednak najczęściej optują oni za zakupem na internetowych platformach handlowych. W ciągu ostatnich dwóch lat europejscy dystrybutorzy zanotowali 17-procentowy spadek sprzedaży do 29 punktów procentowych, podczas gdy producenci zaobserwowali wzrost o 5%, a internetowe platformy handlowe o 19%.

Zmiany w kupowaniu na rynkach zagranicznych. Rośnie znaczenie zakupów za granicą. Nabywcy z pokolenia milenialsów przyznają, że niemal połowa zamawianych przez nich produktów pochodzi z zagranicznych sklepów – o wiele więcej niż w przypadku pokolenia wyżu demograficznego czy pokolenia X. Ankietowani wykazują również skłonność do zapłaty większej kwoty za szybszą dostawę produktów z zagranicy – 26% z nich oczekuje, że ich zamówienie zostanie dostarczone w ciągu dwóch dni, podczas gdy 81% podkreśla, że pewne zamówione towary powinny zostać dostarczone tego samego dnia.

Zmiany w obsłudze posprzedażowej. Wsparcie posprzedażowe zyskuje na znaczeniu wśród wszystkich pokoleń nabywców oraz we wszystkich kategoriach produktów. Milenialsi wskazują na potrzebę ulepszenia doświadczenia zakupowego. 87% nabywców z tego pokolenia twierdzi, że byliby w stanie zmienić działalność swojego biznesu w ciągu najbliższych 3-5 lat, by mieć zagwarantowaną lepszą obsługę posprzedażową.

Dla producentów, internetowych platform handlowych i dystrybutorów, przesłanie jest jasne: konieczna jest bardziej wnikliwa analiza i personalizacja zakupów w sektorze przemysłowym. Poznanie nabywcy – jego wieku, pochodzenia, zachowania w internecie itp. – jest dzisiaj o wiele ważniejsze i będzie zyskiwać na znaczeniu, w miarę jak młodsi ludzi będą coraz bardziej zaangażowani w proces zakupowy.

Badanie skupia się na analizie zachowań konsumentów z podziałem na takie kraje jak: Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania.

FRANCJA: Nabywcy przemysłowi we Francji najczęściej w Europie kupują bezpośrednio od producentów (51% sprzedaży) i najrzadziej nabywają produkty za pośrednictwem internetowych platform handlowych (20% sprzedaży) – jednak francuscy milenialsi są najbardziej skłonną do kupowania na platformach internetowych grupą wiekową, co sugeruje przyszły wzrost. Podczas gdy kupujący we Francji zgadzają się z innymi rynkami europejskimi, że zwroty są najważniejszą częścią usługi, są oni nieco mniej skłonni niż inni do priorytetowego traktowania usług świadczonych na miejscu. Francja jest jedynym uczestniczącym w badaniu krajem, w którym nabywcy przemysłowi nadal częściej korzystają z usług przedstawicieli handlowych do badania produktów i dostawców niż z innych kanałów.

NIEMCY: Nabywcy w Niemczech kładą największy nacisk na cenę i jakość. 63% uważa cenę, a 60% jakość za główne czynniki dotyczące wyboru dostawców. Są to najwyższe wyniki w Europie. Oczekiwania dotyczące szybkości dostawy są wyższe wśród niemieckich nabywców w porównaniu z nabywcami w Europie; 58% respondentów oczekuje dostawy w ciągu 1-2 dni w przypadku zamówień międzynarodowych, w porównaniu z odpowiednio 46% i 31% w Europie. Respondenci w Niemczech mieli do czynienia z najmniejszymi ograniczeniami ze strony pracodawców przy wyborze dostawców, co mogło tłumaczyć ich wyższy poziom zadowolenia z dostawców.  

WŁOCHY: Nabywcy przemysłowi we Włoszech często nabywają produkty przez Internet, a ich preferowaną metodą robienia zakupów są strony internetowe i aplikacje mobilne. Podobnie jak kupujący w Niemczech, używają internetowych platform handlowych w przypadku około jednej czwartej zakupów, a milenialsi we Włoszech korzystają z nich częściej niż ich starsi współpracownicy. Kupujący we Włoszech kładą większy nacisk na zrównoważone rozwiązania posprzedażowe; 57% wymienia rozwiązania w zakresie utylizacji jako ważny czynnik wpływający na ich decyzje zakupowe, a 49% za równie ważne uważa rozwiązania dotyczące recyclingu (w porównaniu do 47% w Europie dla obu czynników). Kupujący we Włoszech cenią również sprzedaż bezpośrednią: 26% zamówień we wszystkich grupach wiekowych odbywa się poprzez sprzedaż w siedzibie firmy lub podczas wizyty przedstawiciela handlowego. Liczba ta jest nieco wyższa niż w przypadku innych rynków europejskich.

WIELKA BRYTANIA: Wielka Brytania jest najbardziej ukierunkowanym na kanały internetowe krajem wśród czterech rynków europejskich w naszej próbie. Nabywcy w Wielkiej Brytanii korzystają ze źródeł internetowych (stron internetowych i wyszukiwarek) do badania dostawców częściej niż na innych rynkach europejskich i rzadziej korzystają z usług przedstawicieli handlowych. Znacznie częściej niż inne rynki używają stron internetowych i aplikacji do dokonywania zakupów, a ich preferencje dotyczące sprzedaż osobistej są nieco niższe. Są również nabywcami najbardziej skłonnymi do korzystania z internetowych platform handlowych. Choć zaopatrywanie się za granicą w Wielkiej Brytanii jest na poziomie średniej europejskiej, to nabywcy kupują więcej od USA niż kupujący na innych rynkach europejskich, a zaopatrywanie się za granicą spośród wszystkich lokalizacji jest znacznie wyższe niż w grupie milenialsów.

Dodatkowe wnioski i spostrzeżenia są dostępne w streszczeniu badania UPS dotyczącego dynamiki zakupów sektorze przemysłowym, który można pobrać pod następującym linkiem http://solutions.ups.com/pl-ibd?WT.mc_id=PRESSRELEASE_POLAND_IBD2019_DL_061319

Badanie opiera się na 2500 wywiadach z globalnymi specjalistami ds. zakupów w wieku 22-70 lat, którzy kupują części, produkty i materiały przemysłowe. Europejska część badania przeprowadzona została na czterech głównych europejskich rynkach (Francja, Niemcy, Włochy Wielka Brytania) w porównaniu do Stanów Zjednoczonych i Chin.

 

1 W tej iteracji badania UPS dotyczącego dynamiki zakupów w sektorze przemysłowym zdefiniowaliśmy milenialsów (38% próby) jako osoby w wieku 18-37 lat, pokolenie X (42% próby) jako osoby w wieku 38-53 lat i pokolenie wyżu demograficznego (21% próby) jako osoby w wieku 54 lat i starsze.


O UPS

UPS (NYSE: UPS) jest globalnym liderem w dziedzinie logistyki, oferującym szeroką gamę rozwiązań w zakresie transportu przesyłek i frachtu, ułatwień w handlu międzynarodowym oraz wykorzystania nowoczesnej technologii do wydajniejszego zarządzania w świecie biznesu. UPS, z siedzibą w Atlancie, świadczy usługi w ponad 220 krajach i terytoriach na całym świecie. Spółka UPS jest laureatem nagrody America’s Best Customer Service w kategorii usługi spedycyjne i dostawcze, przyznawaną przez tygodnik Newsweek. Spółka otrzymała również tytuł Most Valuable Brand in Transportation od magazynu Fortune i zajęła czołowe miejsce w rankingu spółek odpowiedzialnych społecznie JUST 100. Wysoko uplasowała się w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones Sustainability World Index i rankingu Harris Poll Reputation Quotient. Otrzymała również wiele innych prestiżowych wyróżnień i nagród. Więcej informacji o firmie znaleźć można na stronie ups.com® bądź na pressroom.ups.com natomiast blog korporacyjny znajduje się pod adresem longitudes.ups.com. E-biuletyn firmy, poświęcony tematyce zrównoważonego rozwoju, UPS® Horizons, można znaleźć na stronie ups.com/sustainabilitynewsletter. Najnowsze informacje o UPS dostępne są na Twitterze pod hasłem @UPS News.


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *