Energetyka

Jak zapewnić świeże, czyste powietrze w hali produkcyjnej i jednocześnie oszczędzać energię elektryczną?

By  | 

W halach przemysłowych często jest za gorąco lub za zimno, zbyt ciemno, powietrze jest zanieczyszczone, a pracownikom doskwierają przeciągi. Nieodpowiednie warunki klimatyczne powodują absencje pracowników i przestoje produkcji, które skutkują mniejszymi przychodami. Montaż i eksploatacja tradycyjnej klimatyzacji jest bardzo kosztowna i energochłonna.  Warto dlatego wdrożyć rozwiązania, które wpłyną na lepsze samopoczucie pracowników, wzrost wydajności i bardziej stabilne warunki działalności przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie będą obciążały budżetu oraz nie będą wymagały zwiększenia poboru energii elektrycznej.

Czy klimat w pracy ma znaczenie?

Pracodawcy zauważyli już, że warto dbać o dobre warunki pracy dla pracowników. Skoncentrowali jednak swoją uwagę na pracownikach biurowych, podczas gdy warunki pracy w halach produkcyjnych nadal są nieodpowiednie. Pracodawcy nie zdają sobie sprawy, że zbyt wysoka temperatura wewnętrzna lub nieodpowiednie oświetlenie hali mogą znacznie podwyższać koszty produkcji.

Nieodpowiednie warunki klimatyczne:

 • obniżają koncentrację i wydajność pracowników – każdy stopień więcej powyżej 20oC powoduje spadek wydajności o 4%,
 • zwiększają ryzyko wypadków i absencji pracowników – wraz ze wzrostem temperatury spada koncentracja i wzrasta ryzyko wypadku, ponadto w powietrzu unoszą się zanieczyszczenia, opary i pyły, które niekorzystnie wpływają na zdrowie pracowników,
 • zmniejszają produktywność i żywotność maszyn – urządzenia szybciej się zużywają i wymagają częstszych napraw,
 • powodują przestoje – niektóre urządzenia nie mogą pracować w zbyt wysokiej temperaturze,
 • wpływają niekorzystnie na satysfakcję pracowników i opinie o pracodawcy – w dobie niedoboru wykwalifikowanych pracowników warto zadbać o wizerunek dobrego pracodawcy,
 • destabilizują warunki rozwoju firmy – nieprzewidziane absencje lub przestoje nie pozwalają na precyzyjne planowanie procesów produkcyjnych.

Klimat wewnętrzny ma więc dużo większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać.

Jak poprawić klimat wewnętrzny?

Koncepcja THE FRESH FACTORY firmy Colt International pozwala na wprowadzenie rozwiązań korzystnych zarówno dla pracowników, środowiska naturalnego, jak i dla budżetu przedsiębiorstwa.

Każda hala ma swoją specyfikę, dlatego projekty w tej koncepcji analizowane są indywidualnie. Pierwszy krok to szczegółowe pomiary i zbieranie danych, które są wnikliwie analizowane. Następnie, wykorzystując szeroką gamę urządzeń do odprowadzania ciepła, napowietrzania i chłodzenia oraz doświetlania hal światłem naturalnym, opracowywane są optymalne rozwiązania obejmujące systemy wentylacji mechanicznej lub naturalnej z funkcją chłodzenia adiabatycznego CoolStream, które zapewniają:

 • świeże, czyste powietrze wewnętrzne,
 • optymalną temperaturę wewnętrzną,
 • optymalne doświetlenie hali.

 

Technologie firmy Colt są:

 • energooszczędne – wentylacja z chłodzeniem adiabatycznym do schłodzenia 10 000 m3 powietrza na godzinę zużywa tylko ok. 1 kW energii elektrycznej, zapewniając przy tym moc chłodniczą na poziomie 30 kW. Tak niskie zużycie prądu jest możliwe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych wentylatorów EC zgodnych z wymaganiami Ekoprojektu ErP,
 • przyjazne dla środowiska naturalnego i użytkowników – w systemach chłodzenia adiabatycznego nie używa się żadnych szkodliwych czynników, takich jak freony, a do obniżania temperatury wykorzystywana jest woda. Bezpieczeństwo systemu potwierdza atest higieniczny PZH. Redukcja zapotrzebowania na energię zmniejsza emisję CO2,
 • efektywne – chłodzenie adiabatyczne pozwala obniżyć temperaturę nawiewanego powietrza o ok. 10oC, a dodatkowo im powietrze zewnętrzne jest bardziej gorące i suche, tym system jest bardziej wydajny,
 • korzystne finansowo – koszty eksploatacyjne chłodzenia adiabatycznego mogą być nawet 7 razy niższe od tradycyjnej klimatyzacji.

 

Jak i gdzie wdrożyć koncepcję THE FRESH FACTORY?

Systemy wentylacyjne z chłodzeniem adiabatycznym świetnie sprawdzają się w halach przemysłowych, w których procesy produkcyjne charakteryzują się wysokimi zyskami ciepła i jednocześnie nie wymagają zachowania stałej temperatury w takich branżach jak: motoryzacja, przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, spożywczy, włókienniczy, drzewno-papierniczy, meblowy, zbrojeniowy, maszynowy, szklany i ceramiczny itp.

System można montować w nowych budynkach oraz w obiektach już działających, dostosowując rozwiązania do istniejących potrzeb, layoutu maszyn, konstrukcji hali itd. Poza tym inwestycję można podzielić na etapy i kolejno wdrażać system w poszczególnych strefach.

www.coolstream.pl


Rys. 1. Urządzenia CoolStream spełniają wymagania Ekoprojektu


Colt International

Colt International Spółka z o.o.

ul. Przasnyska 6a
01-756 Warszawa

telefon: +48 22 350 50 16
telefon kom. +48 600 217 115
fax: +48 22 350 50 17
e-mail: info@pl.coltgroup.com


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *