Środki smarne i oleje

Nowa wersja platformy Shell LubeAnalyst już dostępna

By  | 

Shell udostępnił udoskonaloną wersję platformy Shell LubeAnalyst, która jest wykorzystywana do analizy diagnostycznej środków smarnych, pojazdów i maszyn. Badania olejów i smarów wykonywane w ramach usługi Shell stanowią cenne źródło danych dotyczących kondycji turbin wiatrowych, silników, pojazdów flotowych, a także maszyn produkcyjnych, budowlanych, rolniczych czy górniczych.

Systematyczne przeprowadzanie analiz stanu środków smarnych ma istotny wpływ na poprawę osiągów i przedłużanie żywotności maszyn oraz pojazdów. Prowadząc regularny monitoring można odpowiednio wcześnie wykryć potencjalne problemy, podjąć skuteczne działania zapobiegające awariom i nieplanowanym przestojom, a co za tym idzie zoptymalizować działania operacyjne w przedsiębiorstwie oraz zmniejszyć całkowity koszt użytkowania (TCO, z ang. Total Cost of Ownership).

Najwyższa jakość i mocna baza
Na przestrzeni 30 lat Shell zgromadził ponad 25 milionów informacji dotyczących przeszło 700 000 komponentów maszyn i pojazdów. Obecnie analizy stanu środków smarnych wykonywane w ramach usługi Shell LubeAnalyst przeprowadzane są w 20 laboratoriach badawczych akredytowanych przez ISO, obsługujących 95 krajów. To dla klientów Shell prawdziwa kopalnia cennych informacji i doświadczenia, zapewniająca im dostęp do diagnostyki opartej na danych.

„Nowa platforma Shell LubeAnalyst jest kompatybilna z innymi platformami i wieloma systemami operacyjnymi. Jest łatwo dostępna – znajduje się w chmurze, a aplikacja mobilna upraszcza rejestrację próbek oleju i dostęp do informacji. Klienci mogą przesyłać próbki za pomocą kodu QR z niemal dowolnego miejsca na świecie. Na platformie znajdują się dane historyczne, co ogranicza ryzyko popełnienia błędu, bo nie ma konieczności ręcznego wypełniania dokumentacji. Całość opracowaliśmy tak, aby zapewnić klientom większą kontrolę nad ich maszynami i działaniami operacyjnymi” – mówi Colin Hickey, starszy kierownik ds. produktu w Shell.

Dzięki usprawnieniom związanym z dostępnością i intuicyjnością platformy, klienci mogą częściej przesyłać próbki olejów i smarów. Przekłada się to na większą efektywność monitoringu stanu środków smarnych oraz lepszą ocenę kondycji maszyn i pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Niezwłocznie po przesłaniu próbek do badania przez klienta Shell, program rozpoczyna kompilację i analizę nowych informacji bazując na danych historycznych. Wyniki analiz prezentowane są na przejrzystych wykresach ukazujących stan sprzętu w danym okresie czasu. Na podstawie dostępnych danych system przeprowadza diagnostykę predykcyjną poszczególnych maszyn.

„Konserwacja zapobiegawcza jest kluczowym działaniem pozwalającym na redukcję licznych awarii i nieplanowanych przestojów. Udoskonalona platforma Shell LubeAnalyst może pomóc klientom skutecznie dbać o optymalną i jak najdłuższą pracę ich pojazdów oraz maszyn, co przekłada się na większą wydajność pracy” – kontynuuje Colin Hickey.

Shell systematycznie rozszerza ofertę środków smarnych i usług. Dzieli się ze swoimi klientami specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem oraz udostępnia im kompleksowe narzędzia cyfrowe, jak: wirtualny asystent Shell LubeChat, narzędzie do doboru oleju Shell LubeMatch czy programy szkoleniowe Shell LubeCoach.

Więcej informacji znajduje się na stronie: shell.pl/lubeanalyst.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *