Wydarzenia

PGO SA: Konsolidacja grupy przyniesie wymierne korzyści

By  | 

Trwa proces łączenia PGO SA ze spółkami zależnymi: PIOMA Odlewnia i Kuźnia GLINIK.

Łukasz Petrus, prezes zarządu PGO SA.

Łukasz Petrus, prezes zarządu PGO SA.

Po przeprowadzeniu reorganizacji majątkowej również Odlewnia Żeliwa ŚREM stanie się częścią integrującej się grupy kapitałowej. Konsolidacja PGO to istotny element realizowanej strategii na lata 2017–2020 i jednocześnie odpowiedź na wyzwania stawiane przez otoczenie biznesowe.

– Zmieniamy się i dostosowujemy do otoczenia biznesowego, w którym działamy. Produkujemy dla coraz większych odbiorców, w konsekwencji zmieniają się skala i zakres kontraktów biznesowych. Aby je realizować, musimy stale zwiększać nasz potencjał operacyjny i finansowy. Tym samym dzięki integracji stajemy się partnerem biznesowym dla coraz większych i bardziej wymagających klientów – podkreśla Lucjan Augustyn, wiceprezes zarządu ds. finansowych. – Oczywiście ważne są także efekt skali w przypadku produkcji, synergie kosztowe i optymalizacje inwestycyjne. Wszystkie te działania znacznie zwiększają bezpieczeństwo operacyjne i finansowe. Jednym zdaniem podsumowując, duży naprawdę może więcej – dodaje wiceprezes Augustyn.

Po połączeniu PGO SA będzie największym w Polsce producentem odlewów żeliwnych i staliwnych oraz odkuwek matrycowych i swobodnie kutych, realizującym wszystkie fazy procesu technologicznego wykonania odlewów i odkuwek, poczynając od zaprojektowania technologii, poprzez dobranie odpowiedniego gatunku materiału, zaprojektowanie i wykonanie oprzyrządowania, po wykonanie odlewu lub odkuwki, ich obróbkę cieplną i mechaniczną oraz badania jakościowe.

– To jest nasz punkt wyjścia, który pozwoli nam na wytwarzanie coraz bardziej zaawansowanych i złożonych produktów tak, aby z czasem wejść do grupy dostawców gotowych elementów, przeznaczonych do montażu bezpośrednio w wyrobach finalnych. Rozwijamy też własne produkty marki PGO, jak choćby sprzęg śrubowy dla kolei. W konsekwencji będziemy uzyskiwać zupełnie inne i zdecydowanie lepsze warunki handlowej współpracy z naszymi partnerami – stwierdził Andrzej Bulanowski, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży.

Ważne dla tego planu są uruchamiane właśnie w gorlickiej Kuźni GLINIK nowoczesne i w pełni zrobotyzowane gniazdo obróbcze czy też nowoczesny automat do szlifowania odlewów w Śremie. W tym roku realizowane będą też inne inwestycje związane z rozwojem m.in. własnych centrów obróbki mechanicznej.

– Wśród najważniejszych odbiorców pozostają branża kolejowa, motoryzacyjna oraz przemysł wydobywczy i szeroko rozumiany przemysł maszynowy. Musimy być elastyczni; uwzględniać sygnały ekonomiczne z różnych rynków. Przed nami wiele zmian, które będą wprost oddziaływać na gospodarkę i relacje handlowe i nie myślę tu tylko o brexicie. Koniunktura sprzyja nie tylko odważnym, ale także przygotowanym – stwierdził zdecydowanie Lucjan Augustyn.

Utrzymanie dobrych wyników sprzedażowych wymaga podejmowania coraz to nowych działań handlowych i marketingowych. – Czasem także ponoszenia szeregu ryzyk, które są zdecydowanie łatwiejsze do zaakceptowania dla jednej silnej firmy niż kilku mniejszych – dodaje z kolei wiceprezes Andrzej Bulanowski.

PGO będzie kontynuowała i rozwijała prace nad uzyskaniem dostępu do technologii pozwalających na produkcję odlewów o wyższych, niespotykanych do tej pory, parametrach wytrzymałościowych i jakościowych. Między innymi wdrażając wyniki dwóch dużych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przy wsparciu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój. W Odlewni Żeliwa ŚREM realizowany jest projekt: Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych. Z kolei oddział w Piotrkowie Trybunalskim wdraża projekt Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji.

– Nasze działania w perspektywie długoterminowej to realizacja polityki go global, czyli nowe rynki i nowi klienci, ale także nowe produkty. Chcemy oferować kompleksowe usługi – nie tylko produkcyjne, lecz również logistyczne, wsparcia inżynieryjnego czy serwisowe. Konsolidacja grupy to także zmiany dla pracowników – oprócz samej organizacji pracy – mam przede wszystkim na myśli nowe szanse na udział w międzynarodowych projektach, które realizujemy z naszymi klientami. To także nowe perspektywy rozwoju wewnątrz połączonej, większej organizacji. Jestem przekonany, że połączenie niesie ze sobą ogromne szanse i możliwości dalszego rozwoju PGO – podsumowuje Łukasz Petrus, prezes zarządu PGO SA.

Zdaniem analityków spółki podobnie jak w latach poprzednich również w tym roku decydującymi o wynikach i skali produkcji czynnikami będą przede wszystkim ceny surowców i materiałów. Niebagatelne znaczenie będzie też miała cena energii elektrycznej i gazu.


W 2018 r. grupa PGO była największą w Polsce grupą przemysłową specjalizującą się w produkcji odlewów i odkuwek. W okresie trzech kwartałów 2018 r. spółki grupy zanotowały wzrost przychodów z tytułu sprzedaży krajowej w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. o 37,5%, natomiast na sprzedaży eksportowej odnotowany został wzrost o 3,6%. Wynik finansowy netto za trzy kwartały 2018 r. ukształtował się na poziomie 25 873 tyś. zł i był wyższy od wyniku z trzech kwartałów 2017 r. o 364,6%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za okres trzech kwartałów 2018 r. były wyższe niż skonsolidowane przychody ze sprzedaży w analogicznym okresie 2017 r. o 19,1%, a w samym trzecim kwartale odnotowano również wyższe przychody ze sprzedaży w stosunku do trzeciego kwartału 2017 r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *