Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Po pierwsze: czystość i higiena

By  | 

Bogaty wybór narzędzi i wskazówek dla zarządców zakładów produkcyjnych pomaga usprawniać procesy czyszczenia.

Kluczową kwestią w dbaniu o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest odpowiednie przygotowanie stanowisk pracy oraz zmobilizowanie pracowników do częstego i prawidłowego mycia rąk oraz ich dezynfekcji. Zanieczyszczenia utrzymujące się na powierzchniach mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. Dlatego tak ważne jest ich dokładne usunięcie. Tork przygotował wskazówki dotyczące procesu sprzątania i dezynfekcji:

 • Obserwuj operatorów podczas ich pracy. Pozwoli to zidentyfikować najczęściej dotykane miejsca. Na tej podstawie opracuj listę kontrolną powierzchni, które powinny być czyszczone po każdej zmianie.
 • Zaplanuj systematyczne czyszczenie i dezynfekcję często dotykanych powierzchni, takich jak stoły, klamki, włączniki światła, panele kontrolne, komputery, poręcze, przyciski w windzie, toalety, krany, umywalki, elementy sterownicze maszyn, uchwyty sprzętu i wspólne narzędzia.
 • Użyj środka dezynfekującego i czyściwa jednorazowego użytku. Jeżeli stosujesz produkt na bazie alkoholu, wybierz preparat zawierający co najmniej 70% etanolu lub alkoholu izopropylowego. Zawsze czytaj instrukcje dołączone do produktów czyszczących i dezynfekujących (sprawdzaj zakres stężenia, sposób stosowania, czasu kontaktu itp.). Nie łącz środków chemicznych, o ile nie jest to wskazane w zaleceniach producenta.
 • Sprawdzaj datę ważności produktu. Przeterminowane środki chemiczne nie zapewnią skutecznej dezynfekcji.
 • Stosuj się do umieszczonych na etykiecie wskazówek dotyczących bezpiecznego i skutecznego użytkowania. Zwróć uwagę na zalecane środki ostrożności, szczególnie w miejscach, gdzie produkuje się żywność.
  Podczas sprzątania noś rękawiczki. Po zakończeniu czynności wyrzuć rękawiczki, umyj ręce i wysusz je jednorazowym ręcznikiem papierowym.
 • Regularnie przeprowadzaj szkolenia dla pracowników dotyczące prawidłowego czyszczenia i dezynfekowania powierzchni w zakładzie.

Co jeszcze ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów i zabija bakterie w zakładach produkcyjnych?

Z pewnością prawidłowa higiena rąk wśród pracowników. O konieczności regularnego mycia dłoni dobrze jest przypominać pracownikom na każdym kroku i zapewnić im łatwy dostęp do środków myjących.

Tork każdego dnia pomaga zakładom produkcyjnym zapewnić nowy standard higieny.

Jako dostawca profesjonalnych produktów do utrzymania higieny dla przemysłu i ekspert w tej dziedzinie Tork stworzył program, który ma na celu wesprzeć właścicieli i osoby zarządzające zakładami produkcyjnymi w zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zarządzający zakładami produkcyjnymi niemal z dnia na dzień stanęli przed wyzwaniem jak sprostać nowemu reżimowi higienicznemu i zapewnić bezpieczne miejsce pracy, utrzymując przy tym dotychczasowe tempo produkcji. Potrzebne okazały się konkretne pomysły, a także precyzyjnie dobrane produkty i usługi.

Podstawowe zasady utrzymania czystości są znane, ale stworzenie bezpiecznego stanowiska pracy wymaga dziś od zarządzających nieustannego pogłębiania wiedzy. Zmieniają się bowiem warunki, w których działają firmy, ale też nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania.

Pamiętajmy, że nawet niewielka poprawa higieny w miejscu pracy może spowodować:

 • Poprawę bezpieczeństwa
 • Zwiększenie satysfakcji oraz poprawę samopoczucia pracowników
 • Zmniejszenie liczby zwolnień chorobowych
 • Poprawę produktywności
 • Poprawę jakości pracy

Dzięki przygotowanym w ramach programu Tork Clean Care materiałom – takim jak Przewodnik odpowiedniego umieszczania dozowników w zakładach produkcyjnych
i lista kontrolna – osoby zarządzające obiektami bez trudu zidentyfikują przestrzenie o krytycznym znaczeniu, dopasują do nich odpowiednie produkty i zoptymalizują ich użycie.

Wiele zakładów produkcyjnych do wyposażenia szatni i łazienek wybiera nowo rozbudowaną linię dozowników Tork PeakServe®. Jest to system do wycierania rąk, gdzie wykorzystano skompresowane wkłady oraz technologię łączącą ze sobą bindy, dzięki której zapewniony jest stały dostęp do ręczników. Rozszerzona linia oferuje szereg rozwiązań dostosowanych do różnorodnych miejsc o dużym natężeniu ruchu. Popularnością cieszą się też dozowniki Tork Performance®, które idealnie sprawdzają się w hali produkcyjnej. Można je montować na wiele różnych sposobów, bez trudu umieszczając we wszystkich strategicznych miejscach linii produkcyjnych. Tork zawsze podkreśla, że decydując się na dane rozwiązania, należy pamiętać, aby były one dopasowane do potrzeb danego obiektu.

Dowiedz się więcej, w jaki sposób możesz zapewnić nowy standard higieny w swoim zakładzie: tutaj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *