Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Rozporządzenie UE w sprawie ekoprojektów

By  | 

Najważniejsze w rozporządzeniu ws. ekoprojektów jest to, aby dzięki ściśle określonym wytycznym osiągnąć jak największe korzyści.

W Unii Europejskiej tematyka ta nie jest niczym nowym, a w obliczu zmian klimatycznych oraz ograniczonych zasobów jej znaczenia nie można ignorować. Powagę tego problemu podkreśla całkowicie nowe rozporządzenia (UE) 2019/1781, którego podstawą jest rozporządzenie 2009/125/WE. Od dnia 1 lipca 2021 roku będą one mieć znaczący wpływ na wyposażenie maszyn i urządzeń.

W SEW-Eurodrive zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiążące się z ekoprojektami zmiany czy nowe konstrukcje kosztują dużo czasu i pieniędzy. Wiemy też, że wszystkie wysiłki w tym zakresie mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Poniżej zestawiliśmy dla Państwa najważniejsze informacje na temat założeń przyszłych ekoprojektów oraz roli SEW-EURODRIVE w tym procesie.
Nie chcemy jednak wchodzić w szczegóły rozporządzeń prawnych, a skupić się na tym, co należy zrobić oraz pokazać, jakie wynikają z tego długofalowe zalety dla konstruktorów maszyn i urządzeń, jak również dla samych użytkowników. Mając to na uwadze, wolimy skoncentrować się na doradztwie polegającym na dopasowaniu Państwa rozwiązań techniki napędowej do nowych wymagań oraz zapewnić wsparcie przy zastosowaniu naszych kompleksowych narzędzi konfiguracyjnych.

Najważniejszą nowością rozporządzenia ws. ekoprojektów jest to, że uwaga skupiona została nie tylko na standardowych silnikach asynchronicznych z wirnikiem klatkowym, ale również na falownikach. Poza tym wprowadzono wymagania dla dodatkowych klas silników, które dotychczas nie były objęte rozporządzeniem UE. Dotyczy to co do zasady silników o mocy poniżej 0,75 kW, silników z hamulcem oraz napędów w wersji przeciwwybuchowej, które na terenie Europy nie były wcześniej objęte regulacjami rozporządzenia.

Właściwie dopiero szersze spojrzenie i objęcie regulacjami falowników pozwala nowemu rozporządzeniu ws. ekoprojektów na lepszą i wiarygodną ocenę wydajności konstrukcji całych osi napędowych. W przeszłości krytycy rozporządzenia słusznie wskazywali, że wydajność energetyczna rozpatrywana na płaszczyźnie komponentów nigdy nie będzie dobrą podstawą do tworzenia zoptymalizowanych układów. Dlatego też nowe opracowanie rozporządzenia od połowy 2021 roku skupi się na wydajności energetycznej falowników w aplikacjach regulowanych prędkością obrotową.

Szukasz więcej informacji? Kliknij tutaj.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *