Wydarzenia

Targi Kielce i GUM rozpoczynają współpracę.

By  | 

Rozwój gospodarczy i promocja regionu świętokrzyskiego – taki cel przyświeca współpracy, jaką zawiązały Targi Kielce i Główny Urząd Miar.

Podpisana w Targach Kielce umowa stanowi swego rodzaju połączenie sił. Wykorzystując m. in. prestiż GUM-u wśród światowych jednostek badawczych i szerokie kontakty biznesowe kieleckiego ośrodka wystawienniczego, region świętokrzyski stanie się atrakcyjniejszym miejscem dla przedsiębiorców.

Umowa zakłada wymianę doświadczeń, pomoc, ale przede wszystkim praktyczne działania promocyjne. Główny Urząd Miar będzie np. obejmował patronatem część imprez targowych. Targi Kielce posiadają w swoim kalendarzu dwa wydarzenia związane z metrologią – Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-STOM i Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH.

– Te dwie instytucje łączy cel działania. Generalnie służą one współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi i naukowymi z przemysłem. Poza tym na pewno naszym długofalowym celem jest służenie umacnianiu polskich firm na arenie międzynarodowej – tłumaczy Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

Władze województwa są przekonane, że zawiązana współpraca, a przez to połączone siły obu instytucji, pozwolą na przyciągnięcie do regionu świętokrzyskiego i kraju przedsiębiorców, którzy wcześniej nie mieli okazji lub możliwości tu inwestować.

Od 2020 roku w Kielcach trwa Budowa Świętokrzyskiego Kampusu GUM, który ma rozpocząć działalność w 2024 roku.

Więcej informacji na stronie: https://www.targikielce.pl/o-firmie/aktualnosci/gum-owi-i-targom-kielce-jest-razem-po-drodze,20214

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *