Studium Przypadku

Wskazówki dotyczące wymiany łożysk piast kół

By  | 

W przypadku napraw pojazdów firma NSK dąży do tego, aby technicy i mechanicy samochodowi mogli je wykonywać szybciej, bezpieczniej i bardziej niezawodnie. Z tego powodu nabywcy rozwiązań NSK ProKIT otrzymują w 100% oryginalne łożyska wraz ze wszystkimi komponentami potrzebnymi do szybkiej i fachowej wymiany łożysk piast kół. Łożyska tego typu nie należą do najprostszych do zainstalowania części, dlatego firma NSK zapewnia dodatkowe wskazówki i porady, które pomogą uniknąć typowych błędów.

Po pierwsze, przed montażem należy porównać nowe łożysko z zamontowanym. Wybór niewłaściwego łożyska to najczęstszy błąd popełniany przez mechaników. Jeśli łożysko zostanie wybrane prawidłowo, można je szybko sprawdzić ponownie za pomocą katalogu online NSK. W razie konieczności uzyskania dalszych informacji należy bezpośrednio skontaktować się z firmą NSK.

Zapobieganie uszkodzeniom enkodera magnetycznego
Niektóre łożyska piast wyposażone są w enkoder magnetyczny dla sygnału ABS i wymagają zwiększonej uwagi przy montażu. Uszczelki enkodera zawierają wiele biegunów N+S, których położenie jest odczytywane przez czujnik prędkości (Fot 1). Jeśli bieguny N + S ulegną uszkodzeniu podczas instalacji, może to doprowadzić do awarii układu ABS.

Czujnik ABS pojazdu odczytuje wiele biegunów N + S znajdujących się w uszczelce enkodera magnetycznego.

Czujnik ABS pojazdu odczytuje wiele biegunów N + S znajdujących się w uszczelce enkodera magnetycznego. (fot. 1)

Używając karty testowej NSK mechanicy są w stanie określić, czy łożysko piasty zostało wyposażone w enkoder. Tej samej karty testowej można również użyć do ustalenia, czy zamontowane łożysko ma uszkodzone bieguny (jeśli wynik różni się od pokazanego na Fot. 2), co z kolei może pomóc technikom w identyfikacji problemów z sygnałem ABS.

Za pomocą karty testowej NSK mechanicy mogą potwierdzić obecność i lokalizację enkodera.

Za pomocą karty testowej NSK mechanicy mogą potwierdzić obecność i lokalizację enkodera. (fot. 2)

Zabezpieczanie enkodera przed zanieczyszczeniami i działaniem magnesów
Dobrą praktyką jest niedopuszczanie do kontaktu enkodera z narzędziami, takimi jak klucze czy śrubokręty, ponieważ mogą one zmieniać biegunowość, co również prowadzi do problemów z sygnałem ABS. Mając to na uwadze, łożysko należy wyciągać z opakowania ochronnego dopiero bezpośrednio przed montażem.

Zapewnianie poprawnej orientacji enkodera
Enkodery są umieszczone tylko po jednej stronie łożysk kół generacji Hub I – tak jak identyfikuje to karta testowa – dlatego ważne jest, aby zapewnić ich prawidłową orientację po wciśnięciu łożysk w zwrotnicę. Przed rozpoczęciem tej operacji zawsze należy sprawdzić, czy po montażu powierzchnia enkodera będzie przylegać do czujnika.

Unikanie nacisku na powierzchnię enkodera
Do wciskania łożysk należy użyć narzędzia, które styka się tylko z powierzchnią czołową pierścienia zewnętrznego łożysk piast generacji Hub I (Fot. 3). Nigdy nie należy naciskać na uszczelkę enkodera i na pierścień wewnętrzny, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia łożyska już po paru kilometrach jazdy. Po wybraniu odpowiedniego narzędzia, należy ustawić łożysko w jednej linii z otworem zwrotnicy i wcisnąć je pionowo w zwrotnicę.

Należy wybrać takie narzędzie, które naciska tylko na zewnętrzny pierścień łożyska, pozostawiając wystarczający prześwit otworu, tak jak pokazano na schemacie przekładki.

Należy wybrać takie narzędzie, które naciska tylko na zewnętrzny pierścień łożyska, pozostawiając wystarczający prześwit otworu, tak jak pokazano na schemacie przekładki. (fot. 3)

Dalsze wskazówki dotyczące prawidłowego montażu łożyska
Podczas całego procesu wymiany łożysk należy pamiętać o wielu ogólnych wskazówkach, takich jak zabezpieczenie wszystkich części zawieszenia w celu uniknięcia uszkodzeń. Dodatkowo, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie łożyska, szczególnie ważne jest kontrolowanie pozycji piasty i zwrotnicy podczas montażu oraz wcześniejsze oczyszczenie wszystkich powierzchni mających kontakt z łożyskiem (Fot. 4 i 5)

Ważne jest, aby kontrolować położenie piasty i zwrotnicy podczas montażu i upewnić się, że wszystkie powierzchnie mające kontakt z łożyskiem zostały wcześniej oczyszczone.

Ważne jest, aby kontrolować położenie piasty i zwrotnicy podczas montażu i upewnić się, że wszystkie powierzchnie mające kontakt z łożyskiem zostały wcześniej oczyszczone. (fot. 4)

Ważne jest, aby kontrolować położenie piasty i zwrotnicy podczas montażu i upewnić się, że wszystkie powierzchnie mające kontakt z łożyskiem zostały wcześniej oczyszczone.

Ważne jest, aby kontrolować położenie piasty i zwrotnicy podczas montażu i upewnić się, że wszystkie powierzchnie mające kontakt z łożyskiem zostały wcześniej oczyszczone. (fot. 5)

Na koniec, dla zapewnienia bezpiecznego ponownego montażu, technicy powinni stosować wyłącznie momenty dokręcania zalecane przez danego producenta samochodów. W szczególności należy pamiętać, że przyłożenie nadmiernego momentu obrotowego do nakrętki CVJ (przegubu homokinetycznego) może prowadzić do uszkodzenia łożyska (Fot. 6).

Podczas ponownego montażu należy uważać, aby nie przykładać zbyt dużego momentu do nakrętki CVJ (przegubu homokinetycznego), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia łożyska.

Podczas ponownego montażu należy uważać, aby nie przykładać zbyt dużego momentu do nakrętki CVJ (przegubu homokinetycznego), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia łożyska. (fot. 6)

Prawidłowy montaż łożysk kół piast generacji Hub I z enkoderami magnetycznymi jest szczególnie wymagający, dlatego firma NSK opublikowała film pokazujący szczegółowo każdy etap procesu. NSK oferuje również specjalne szkolenia skupiające się na łożyskach kół. Wszyscy zainteresowani są proszeni o bezpośredni kontakt.


O NSK Europe
NSK Europe Ltd. jest europejskim oddziałem japońskiej firmy NSK produkującej łożyska z siedzibą w Tokio. Firma została założona w 1916 r. i zatrudnia obecnie około 31 tys. osób na całym świecie. Produkty i rozwiązania oferowane przez tego dostawcę dla firm przemysłowych i motoryzacyjnych można znaleźć wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się elementy związane z ruchem. Oprócz prawie wszystkich typów łożysk tocznych, portfolio firmy obejmuje zespoły łożyskowe w obudowach, technologię liniową, łożyska piast kół, łożyska przekładni i silnika oraz układy kierownicze. Firma pragnie osiągnąć perfekcję we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Jej celem jest bycie liderem w swojej branży pod względem jakości, do czego dąży poprzez ciągły proces doskonalenia, rozwoju optymalnego produktu, optymalizację procesów produkcyjnych i proklienckie nastawienie procesów obsługi.
www.nskeurope.pl

NSK Polska Sp. z o.o.
Warsaw Branch
Ul. Migdałowa 4/73
02-796 Warszawa
Polska
Nawrocka Agnieszka
Phone : +48 22 6451525
Fax : +48 22 6451529
nawrocka-a@nsk.com

NSK Deutschland GmbH
Harkortstraße 15
40880 Ratingen
Germany
Pilath Marie-Dominique
Phone : +49 2102 4811280
Fax : +49 2102 4812290
pilath-m@nsk.com

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *