Automatyka i mechanika

Wybór jest prosty – Enkodery HeavyDuty do konstrukcji dźwigowych i podnośnikowych

By  | 

Firma Baumer Hübner powołała do życia klasę niebywale odpornych na obciążenia, niezawodnych enkoderów HeavyDuty, a obecnie oferuje je w szerokim spektrum wariantów. Producenci dźwignic i wciągników zaliczają się do najczęstszych nabywców tych sensorów. Nie bez powodu: właśnie w tak pod każdym względem wymagających warunkach w pełni mogą one zaprezentować swoje mocne strony – wytrzymałość, precyzję, odporność i żywotność.

Enkodery absolutne HeavyDuty HMG10/PMG10 Baumer Hübner łączą sprawdzone dwustronne łożyskowanie z magnetycznym odczytem precyzyjnym i opatentowanym mikrogeneratorem Energy Harvesting w rewolucyjną całość.

Jeśli porównać królestwo zwierząt do świata maszyn, odpowiednikiem słoni byłyby w nim dźwignice – nie tylko same reprezentują wagę ciężką, ale też dzień po dniu wykonują najcięższą pracę, dodatkowo często w niesprzyjających warunkach. Na budowach opierają się pyłowi. W portach walczą ze słoną wodą i wiatrem. Nieustannie są wystawione na działanie żywiołów, pracując zarówno w miesiącach letnich, jak i zimowych. Żeby to wytrzymać, trzeba mieć twardy kark. Wymogi odnoszące się do całości muszą być również spełniane przez każdą z poszczególnych części, a więc np. sensory, które kontrolują prędkości obrotowe i pozycje kątowe napędów oraz wałów maszynowych – czyli enkodery. Enkodery HeavyDuty są montowane w wielu dźwignicach i dużych wciągnikach wielkogabarytowych.

HeavyDuty oznacza „przystosowany do pracy przy dużych obciążeniach”. W przypadku enkoderów nie odnosi się to jednak tylko do grubych ścianek i zabezpieczeniu przed korozją. HeavyDuty to synonim szeroko pojętej jakości: te sensory niezawodnie wywiązują się ze swoich zadań na przestrzeni długiego okresu eksploatacji, nie zawodząc swoich użytkowników. Wymagania, jakie musi spełnić enkoder typu „HeavyDuty” są dokładnie sprecyzowane.

Co sprawia, że enkoder posiada cechy HeavyDuty?
Wał obrotowy enkoderów pracujących w dźwignicach i ciężkich wciągnikach przez wiele lat przyjmuje silne wstrząsy, drgania i inne siły, co nie może mieć wpływu na jego sprawność. Głównym czynnikiem jest więc wytrzymałość mechaniczna. W tym względzie bardzo pomocny jest solidny korpus o grubych ściankach, jednak to dopiero początek. Masywne łożyska na obu końcach korpusu, oddalone od siebie na maksymalną odległość, muszą kompensować siły osiowe i promieniowe; także konstrukcja wewnętrzna musi być odporna na wstrząsy i drgania. Ponadto enkodery HeavyDuty nie mogą być wrażliwe na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, które są wytwarzane np. przez nieekranowane przewodów przewodzące prąd. Poprzez odpowiednie ekranowanie elementów elektrycznych enkodera należy zapewnić ochronę przed zakłóceniami i przesyłaniem błędnych sygnałów pomiarowych. Izolacja elektryczna jest ponadto konieczna, aby uniemożliwić przepływ prądu przez wał. W przeciwnym razie może on zniszczyć łożysko, wypalając jego smarowanie.

Kolejnym ważnym punktem jest szczelność. Biorąc pod uwagę warunki pracy enkoderów HeavyDuty – często wiążące się z obecnością zapylenia, zanieczyszczeń i wilgoci – oczywista jest konieczność uszczelnienia ich newralgicznych miejsc: wału i przyłącza elektrycznego. Ten czynnik obejmuje także dobrą ochronę przed korozją, powodowaną wodą morską lub środkami chemicznymi. W enkoderach HeavyDuty niemniej ważna jest precyzja, w której muszą dorównywać „małym” sensorom przemysłowym. Przecież stosuje się je do w celu zapewnienia precyzyjnej pracy napędów i generatorów. Aby było to możliwe, niezbędne jest dostarczanie dokładnych sygnałów, gdyż już niewielkie błędy pomiarowe mogą skutkować poważnymi, niekiedy niebezpiecznymi dla życia konsekwencjami, jak np. podczas przenoszenia ważącego kilka ton ładunku.

Absolutne, inkrementalne, z możliwością uniwersalnego podłączania
Podczas podejmowania decyzji o wyborze enkodera zasadnicze pytanie brzmi: czy do danego zastosowania potrzebny jest typ inkrementalny czy absolutny? Baumer Hübner dysponuje szeroką ofertą wariantów w obu tych grupach, np. enkoderami inkrementalnymi HOG 10/POG 10, które od dawna z powodzeniem są użytkowane w wielu dźwignicach, a ponadto stanowią wzorzec dla enkoderów HeavyDuty w ogóle. Jeśli chodzi o drugi rodzaj zastosowania przykładem mogą być enkodery absolutne HMG 10/PMG 10, które stają się coraz popularniejsze w konstrukcjach dźwigowych, ponieważ mogą generować dokładne dane dotyczące pozycji np. przez PROFINET. Ponieważ w przypadku enkoderów absolutnych do regulacji prędkości obrotowej często niezbędny jest również sygnał inkrementalny, enkodery absolutne HeavyDuty oprócz pozycji absolutnej podają przez cyfrowy interfejs szeregowy – np. SSI lub magistralę polową – także informacje o pozycji inkrementalnej, przykładowo jako sygnał HTL lub TTL. Ponadto niektóre wersje posiadają dodatkowo regulator obrotów, który przez wyjście przełączające podaje graniczną prędkość obrotową.

Również możliwości montażu enkoderów są zróżnicowane – czy to za pomocą wału drążonego (otwartego bądź otwartego jednostronnie), wału stożkowego lub wału pełnego z opcją mocowania kołnierzem EURO B10. W razie potrzeby enkodery, regulatory obrotów i tachogeneratory HeavyDuty można również łączyć w trwałe i kompaktowe jednostki, aby jednocześnie uzyskiwać różne sygnały wyjściowe dla jednego wału napędowego. Duże enkodery Baumer, jak HOG 16 / 22 / 28, są stosowane tam, gdzie prędkość obrotową napędów trzeba nadzorować z najwyższą wydajnością, i to w trudnych warunkach – w obecności pyłu węglowego, słonego morskiego powietrza lub żaru hutniczego pieca.

Szybkie, energooszczędne podnoszenie ważących wiele ton ładunków i ich pozycjonowanie z milimetrową dokładnością – enkodery HeavyDuty dają użytkownikom dźwignic i wciągników niezbędną w tej pracy kontrolę. W najtrudniejszych warunkach, niezawodnie, bez utraty precyzji pomimo wielu lat pracy.

Więcej informacji na ten temat z przyjemnością udzielą pracujący w Baumer eksperci z zakresu HeavyDuty.

Enkodery inkrementalne serii HOG10 stanowią punkt odniesienia dla pozostałych enkoderów HeavyDuty. Sprawdzone wykonanie typu HeavyDuty, dwustronne łożyskowanie i wytrzymały układ pomiarowy przekładają się na wysoki współczynnik dostępności maszyn, także w najbardziej wymagających warunkach otoczenia.

Wał obrotowy enkoderów pracujących w dźwignicach przez wiele lat przyjmuje silne wstrząsy, drgania i inne siły, co nie może mieć wpływu na jego sprawność. Baumer Hübner dysponuje szeroką ofertą enkoderów HeavyDuty, które od dekad udowadniają swoją niezawodność, także w niezwykle trudnych warunkach otoczenia.


Baumer Group
Baumer Group należy do czołówki światowych producentów sensorów, enkoderów, przyrządów pomiarowych i komponentów do zautomatyzowanego przetwarzania obrazu. Baumer łączy innowacyjną technologię z podejściem zorientowanym na potrzeby klienta, tworząc inteligentne rozwiązania z zakresu automatyzacji zakładów produkcyjnych i procesów oraz oferując szerokie spektrum wyjątkowych produktów i możliwości technologicznych. Wywodząca się z przedsiebiorstwa rodzinnego grupa zatrudnia 2 700 pracowników, a dzięki zakładom, oddziałom sprzedażowym i przedstawicielstwom w 39 filiach na terenie 19 krajów zawsze jest blisko klienta. Stała, wysoka jakość niezależnie od kraju operowania oraz ogromna siła innowacji sprawiają, że Baumer pomaga uzyskać swoim, reprezentującym różne branże klientom korzyści o wymiernej wartości. Dodatkowe informacje dostępne w Internecie pod adresem www.baumer.com.

Baumer MDS GmbH
Schulz Andreas
Phone : +49 7771 64740
anschulz@baumer.com

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *