Studium Przypadku

Zakład produkcji żywności oszczędza 52.000 euro dzięki łożyskom NSK

By  | 

Zakład produkcji żywności oszczędza 52.000 euro dzięki zastosowaniu łożysk Molded-Oil firmy NSK

Podkreślając korzyści, które można osiągnąć dzięki zastosowaniu łożysk Molded-Oil NSK, brytyjski producent przekąsek oszczędza rocznie ponad 52.000 euro po wymianie dotychczas stosowanych łożysk w siedmiotorowym systemie przenośników.

Powszechnie wiadomo, że częste cykle czyszczenia i mycia maszyn w branży przetwórstwa żywności skracają okres eksploatacji standardowych łożysk. W tego typu ciężkich warunkach przemysłowych produkty Molded-Oil NSK stanowią optymalny wybór, ponieważ zapobiegają wnikaniu do łożysk wody i zanieczyszczeń.

Przykładem potwierdzającym zalety rozwiązania Molded-Oil jest brytyjski producent przekąsek i snacków, który potroił okres eksploatacji swoich łożysk w przenośnikach. Standardowe łożyska kulkowe poprzeczne w siedmiotorowym systemie transportowym wytrzymywały tylko cztery miesiące. Powodem awarii było wnikanie wody do łożysk podczas codziennego procesu spłukiwania, co skutkowało kosztownymi pracami konserwacyjnymi oraz uszkodzeniami wyposażenia dodatkowego, w tym taśm przenośnikowych.

12364_Snack-foods-manufacturer-CMYK-300dpi

Zdj.1. Systemy przenośników w branży przetwórstwa żywności muszą być dokładnie myte i czyszczone, co stawia wysokie wymagania wobec łożysk. 

W przypadku każdej wymiany łożysk należało zaplanować 14-godzinny przestój, podczas którego 2 techników pracowało przez 12 godzin, przeprowadzając niezbędny demontaż oraz ponowną instalację łożysk. Trzy razy w roku, łącznie 84 łożyska wymagały wymiany, generując znaczące koszty konserwacji i zbyt długie oraz częste przestoje maszyn.

Aby zapobiec podobnym problemom w przyszłości, zakład produkcji przekąsek zwrócił się z prośbą do firmy NSK o zbadanie łożysk i środowiska produkcyjnego. W ramach Programu Wartości Dodanej AIP NSK inżynierowie firmy przeprowadzili dogłębny przegląd zastosowania i analizę uszkodzonych łożysk, potwierdzając, że to wnikanie wody było przyczyną przedwczesnych ich uszkodzeń. Zalecono wymianę użytkowanych łożysk na produkty ze smarowaniem Molded-Oil, wykonane ze stali nierdzewnej, z uszczelkami DU po obu stronach. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowań, w których ma miejsce częsty i intensywny kontakt z wodą.

Co istotne, środek smarny w łożyskach Molded-Oil jest trwale osadzony w stabilnym nośniku – żywicy poliolefinowej impregnowanej olejem. Ten rodzaj smaru nie może zostać wymyty przez parę lub ciecze i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do łożyska. Ponadto, ponieważ nośnik powoli uwalnia substancję smarującą, optymalne smarowanie utrzymywane jest przez długi okres pracy.

Kolejną zaletą jest utrzymanie czystości środowiska produkcyjnego, ponieważ nie dochodzi do wycieków smaru i nie ma potrzeby jego uzupełniania. Wysokowydajne uszczelki DU po obu stronach również odgrywają ważną rolę w przedłużaniu okresu eksploatacji łożysk w ciężkich warunkach przemysłowych.

W rezultacie wymiany okres eksploatacji łożysk przenośnika wydłużył się trzykrotnie – z 4 do 12 miesięcy. Z kolei koszty konserwacji związane z łożyskami, wliczając w to przestoje systemu, zostały zredukowane o 52.203 euro w ciągu roku. To po raz kolejny potwierdza obserwacje firmy NSK: w zastosowaniach, w których środowisko produkcyjne jest zanieczyszczone przez wilgoć i pył, okres eksploatacji łożysk Molded-Oil wykonanych ze stali nierdzewnej jest ponad dwukrotnie dłuższy niż łożysk ze standardowym smarowaniem.

12364_NSK-Molded-Oil-DGBB-500x500

Zdj.2. Łożyska Molded-Oil wykonane ze stali nierdzewnej posiadają środek smarny trwale osadzony w stabilnym nośniku – żywicy poliolefinowej impregnowanej olejem, co zapobiega jego wymyciu przez parę lub ciecze.


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *