Napędy i sterowanie

Ceny prądu porażają

By  | 

Broń się. Pomagamy redukować zużycie energii.

Najnowsze propozycje cen w kontraktach na zakup energii elektrycznej elektryzują nabywców przemysłowych. Skala podwyżek sięga nawet 60%. Dla firm gdzie prąd ma znaczny udział w procesie produkcji, taki wzrost kosztów oznacza ogromne kłopoty.

Szacuje się, że 70% energii elektrycznej zużywanej przez przemysł, wykorzystywane jest przez napędy. Nikogo więc nie dziwi fakt, że przedsiębiorstwa przemysłowe szukają sposobów na obniżenie jej zużycia ponieważ stanowi ona główny koszt ich funkcjonowania.

Firmy napotykają na dwie główne bariery w realizacji projektów mających na celu obniżenie zużycia energii.

BARIERA WIEDZY
Niejednokrotnie najtrudniejszym zagadnieniem jest identyfikacja potencjalnych możliwości i wariantów modernizacyjnych. Czy znamy odpowiedź na poniższe pytania?

 • Gdzie jest potencjał oszczędności,
 • Jakie aplikacje objąć modernizacją,
 • Jakie są proponowane warianty modernizacji,
 • Czy musimy uwzględnić dostosowanie systemu zasilania i zabezpieczeń,
 • Jakie jest harmonogram modernizacji.

BARIERA KOSZTÓW

 • Jak wygląda analiza ekonomiczna inwestycji,
 • Jaki jest czas zwrotu,
 • Jak zdobyć finansowanie.

Do najczęściej przeprowadzanych projektów obniżających zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych należą:

 • wymiana silników na wysokosprawne i bardziej racjonalnie dobrane do charakteru aplikacji (np. zastosowanie silników asynchronicznych zamiast prądu stałego, dobranie silnika o mniejszej mocy w przypadku gdy aplikacja nie wymaga mocy aktualnie zainstalowanej),
 • modernizacja istniejących napędów (np. wprowadzenie sterowania silnika, zmiana sposobu rozruchu i układu przeniesienia mocy),
 • zmiana sposobu regulacji wydajności aplikacji, zwłaszcza zamiana regulacji dławieniowej pomp/wentylatorów na regulację zmienno-obrotową za pomocą falownika.

Uwaga na remonty silników!
Częstą praktyką w przypadku awarii silnika, jest przeprowadzenie remontu. Czasem ma to swoje uzasadnienie, ale niejednokrotnie jest nieopłacalne. W wyniku wymiany uzwojeń sprawność silnika ulega obniżeniu, zwykle w przedziale 1% – 3%, a w silnikach wielokrotnie remontowanych nawet do 5%. Po remoncie do dalszego użytku wraca urządzenie przestarzałe, o znacznie gorszych parametrach i zwiększonej awaryjności. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że koszt awarii silnika to nie tylko koszt jego remontu, ale też koszt strat wynikających z zakłóceń i przestoju systemu produkcyjnego.
Wymiana silnika może być inwestycją o wysokim stopniu rentowności, biorąc pod uwagę jedynie obniżone koszty energii. Dodatkowo przeprowadzając modernizację z zakresu napędów elektrycznych, skutkującą znacznymi oszczędnościami w zużyciu energii, możemy skorzystać z dofinansowania w postaci białych certyfikatów, które jeszcze bardziej podniesie jej rentowność.

Możliwości finansowania inwestycji.
Świadectwa Efektywności Energetycznej,
potocznie zwane białymi certyfikatami, to szansa na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Można je uzyskać na podstawie audytu efektywności energetycznej, sporządzanego przed wykonaniem inwestycji, a ich wartość jest proporcjonalna do przewidywanych oszczędności energii.

Inną możliwością finansowania jest Formuła ESCo, w której spłata kosztów inwestycji jest realizowana jedynie z osiągniętych dzięki niej oszczędności. Umożliwia przeprowadzenie inwestycji bez angażowania środków własnych i zmian w budżecie, aż do czasu całkowitej spłaty zadłużenia.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać także z funduszy europejskich, dostępnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowo, w zależności od województwa, dostępne są dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Zwrot z inwestycji w 2 miesiące? To możliwe.

Jak wspomniano, największą barierą dla przemysłu, jest odpowiedź na pytanie który napęd wymienić, ile zaoszczędzimy i jak szybko inwestycja się zwróci.

Nasze doświadczenia pokazują, że istnieją aplikacje których modernizacje potrafią przynieść ogromne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

STERNET sp. z o.o. oferuje klientom pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb, w zakresie:

 • oceny potencjału oszczędnościowego klienta,
 • wykonania audytu efektywności energetycznej,
 • realizacji przedsięwzięcia,

W swoich działaniach staramy się przykładać jak największą wagę do poznania i zrozumienia oczekiwań klienta. Podczas przeprowadzanych inwestycji, ściśle współpracujemy z klientem na każdym etapie projektu, dbając o uzyskanie możliwie jak największych oszczędności.

STERNET sp. z o.o.
Ul. Chemiczna 110
33-101 Tarnów

energia@sternet.pl
www.sternet.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *