Wydarzenia

Firma Coroll pierwszym Certyfikowanym Partnerem Programu AIP NSK w Czechach

By  | 

Firma Coroll s.r.o, jako pierwszy autoryzowany dystrybutor NSK w Czechach, została uhonorowana tytułem Certyfikowanego Partnera Programu AIP. Podczas ceremonii wręczenia wyróżnienia 13 maja br. zespół menedżerów firmy otrzymał certyfikat wraz z nagrodą NSK „Man towards future”, która podkreśla imponujący postęp, jaki dokonała spółka. Firma Coroll została nominowana do uzyskania certyfikatu AIP przez oddział NSK Polska.

Skupiając się na zapewnieniu jakości, firma Coroll jest jednym z największych dystrybutorów łożysk, śrub kulowych i technologii ruchu liniowego w Czechach. Założona w 1995 r. spółka ma szerokie możliwości techniczne, pracując z klientami zarówno w zakresie konstrukcji nowych produktów, jak i optymalizacji funkcjonalności istniejącego wyposażenia. Celem działań zawsze jest osiągnięcie jak najlepszych technicznie i kosztowo rozwiązań dla klientów.

W oparciu o to założenie było jasne, że firma Coroll ma potencjał, aby osiągnąć kolejny etap rozwoju i stać się jednym z członków rosnącej sieci Certyfikowanych Partnerów AIP NSK (Programu Wartości Dodanej). Tylko dystrybutorzy, którzy z powodzeniem ukończyli 10-etapowy plan (proces obejmujący intensywne szkolenie i ocenę działalności w terenie) mogą uzyskać status Certyfikowanych Partnerów AIP.

W przypadku firmy Coroll program składał się z szeregu kluczowych etapów obejmujących analizę sytuacji (ocena i zrozumienie problemu klienta), rozwiązania projektowe (obejmujące kalkulację kosztów, analizę zwrotu z inwestycji i inne powiązane informacje), wdrożenie rozwiązania, obliczanie faktycznych oszczędności i rozszerzenie rozwiązania na inne działania.

Zespół ekspertów NSK zapewnił rozbudowane szkolenie, skupione nie tylko na produktach, narzędziach i usługach NSK, ale także poruszające wiele innych istotnych problemów, takich jak efektywna konserwacja i inspekcja, świadomość procederu fałszowania łożysk i przyszłe rozwiązania. Najpierw odbyły się szkolenia teoretyczne i praktyczne w siedzibie firmy Coroll, a następnie przeprowadzono szkolenia na miejscu u klientów. Realizacja całego procesu zajęła ponad rok.

Postanowiono sprawdzić nowo nabytą wiedzę i umiejętności firmy Coroll u dwóch klientów z branży stalowej: producenta blach walcowanych na zimno i walcowni wytwarzającej rury stalowe.

W pierwszym przypadku projekt AIP obejmujący walcarkę kwarto-nawrotną zapewnił roczne oszczędności w wysokości 56 921 €, podczas gdy drugi projekt – skupiony na wyposażeniu do przebijania otworów (wykrawania) – wygenerował oszczędności rzędu 32 820 €. Liczby te wskazują na potencjał oszczędności dostępny dla firm korzystających ze sprawdzonej inicjatywy AIP. Dodatkowo pod nadzorem NSK autoryzowany dystrybutor zapewnił szkolenie dla klienta w zakresie poprawnej inspekcji, obsługi i konserwacji łożysk.

Firma Coroll z siedzibą w Hronov jest piątym certyfikowanym partnerem AIP w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i będzie podlegać corocznemu bieżącemu przeglądowi. Certyfikat opiera się na długotrwałej reputacji firmy w zakresie wiedzy technicznej w sektorach precyzyjnych, takich jak obrabiarki, produkcja stali, przekładnie, branża papierowa i produkcja szyn.

„Firma NSK dąży do zapewnienia klientom pełnego zakresu indywidualnie dopasowanych usług technicznych, poprzez przekształcanie grupy autoryzowanych dystrybutorów w specjalistyczną sieć Certyfikowanych Partnerów AIP, będących w stanie oferować kompleksowe rozwiązania” mówi Tim Cains, European AIP Services Manager.

Korzystając z funkcji „Znajdź dystrybutora” na stronie internetowej NSK Europe, użytkownicy mogą przeglądać listę wszystkich Certyfikowanych Partnerów AIP w swoim kraju.


Zd. 1. Na zdjęciu podczas uroczystości wręczenia Certyfikatu Partnera Programu AIP (od lewej do prawej): dyrektor ds. sprzedaży Marek Fulka Coroll s.r.o; dyrektor zarządzający, właściciel Martin Houstek, Coroll s.r.o; Marek Ziółkowski (NSK) Territory Manager CEE, European Industrial Business Unit (EIBU); oraz Karel Svab (NSK) Sales Engineer Czech Republic, EIBU


O NSK Europe
NSK Europe Ltd. jest europejskim oddziałem japońskiej firmy NSK produkującej łożyska z siedzibą w Tokio. Firma została założona w 1916 r. i zatrudnia obecnie około 31 tys. osób na całym świecie. Produkty i rozwiązania oferowane przez tego dostawcę dla firm przemysłowych i motoryzacyjnych można znaleźć wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się elementy związane z ruchem. Oprócz prawie wszystkich typów łożysk tocznych, portfolio firmy obejmuje zespoły łożyskowe w obudowach, technologię liniową, łożyska piast kół, łożyska przekładni i silnika oraz układy kierownicze. Firma pragnie osiągnąć perfekcję we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Jej celem jest bycie liderem w swojej branży pod względem jakości, do czego dąży poprzez ciągły proces doskonalenia, rozwoju optymalnego produktu, optymalizację procesów produkcyjnych i proklienckie nastawienie procesów obsługi.
www.nskeurope.pl

NSK Polska Sp. z o.o.
Warsaw Branch
Ul. Migdałowa 4/73
02-796 Warszawa
Nawrocka Agnieszka
Phone : +48 22 6451525
Fax : +48 22 6451529
nawrocka-a@nsk.com


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *