Studium Przypadku

Firma NSK rozwiązuje problem uszkodzeń przenośników w zakładzie produkcji napojów

By  | 

Dzięki zastosowaniu wkładek łożyskowych Molded-Oil firmy NSK, działający na międzynarodowym rynku producent napojów rozwiązał powracający problem z przedwczesnymi uszkodzeniami wkładek w systemie napędowym czterech kluczowych przenośników sortujących. Wpłynęło to na znaczące wydłużenie okresu eksploatacji, zapewniając producentowi roczne oszczędności powyżej 5000 €.

Zdj. 1. Zdjęcie jednego z napędów przenośników w zakładzie produkcji napojów przedstawiające trudne warunki pracy zespołów łożyskowych.

Przeprowadzane w zakładzie procesy czyszczenia wykorzystujące mieszankę wody i chemikaliów degradowały uszczelki łożysk i wypłukiwały warstwę smaru z wykorzystywanych w instalacji zespołów łożyskowych. W rezultacie co 3 tygodnie konieczne było uzupełnianie środka smarującego, natomiast wkładki łożyskowe musiały być wymieniane co 5-6 miesięcy. Firma NSK została poproszona o rozwiązanie tego problemu tak, aby wydłużyć okres eksploatacji łożysk i ograniczyć nakład prac konserwacyjnych.

Po przeprowadzeniu badania zastosowania u producenta zespół ekspertów NSK stwierdził, że wykorzystanie zespołów łożyskowych Molded-Oil powinno rozwiązać problem awarii przenośników.

W skład zespołów łożyskowych NSK wchodzą dwa podstawowe komponenty: wkładki i obudowy. Każdy zespół składa się z uszczelnionego, jednorzędowego łożyska kulkowego o sferycznej średnicy zewnętrznej i poszerzonego pierścienia wewnętrznego zamontowanego w obudowie stojącej lub kołnierzowej. Zastosowanie pasowania kulistego kompensuje początkową niewspółosiowość.

Co istotne, w przypadku wkładek Molded-Oil smar jest trwale osadzony w stabilnym medium nośnikowym – żywicy poliolefinowej impregnowanej olejem. Ten rodzaj smaru nie może zostać wymyty przez parę lub ciecze i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do łożyska. Optymalne smarowanie utrzymywane jest przez długi okres pracy, ponieważ nośnik powoli uwalnia substancję smarującą. Warto również podkreślić, że dzięki wyeliminowaniu możliwości wycieku środka smarującego oraz konieczności uzupełniania smaru środowisko pracy pozostaje czyste.

Wykonane z nierdzewnej stali martenzytycznej wkładki łożyskowe Molded-Oli stanowią idealne rozwiązanie w zastosowaniach, w których występuje częsty i intensywny kontakt z wodą.

Rok po instalacji wkładek Molded-Oil producent napojów nie odnotował żadnych usterek, a jednocześnie została wyeliminowana konieczność uzupełniania smaru. Dzięki temu zakład oszczędza rocznie 5080 €.Zdj. 2. Zastosowanie wkładek łożyskowych Molded-Oil firmy NSK rozwiązało problem przedwczesnych uszkodzeń przenośników w zakładzie produkcji napojów.


O firmie NSK

Założona 100 lat temu firma NSK (Nippon Seiko Kabushiki Kaisha) to notowana na japońskiej giełdzie spółka, która z regionalnego dostawcy łożysk kulkowych rozwinęła się do specjalistycznego producenta łożysk tocznych i dostawcy komponentów dla przemysłu samochodowego o silnej, globalnej pozycji rynkowej. Obecnie NSK zatrudnia ponad 31 860 pracowników w 30 krajach. Według stanu na marzec 2018 r. firma osiągnęła przychody w wysokości 1020 mld jenów. Wynik ten osiągnięto poprzez nieustannie wzrastające inwestycje w zakresie badań i rozwoju, co pozwala firmie stale poprawiać jakość swoich produktów i usług. Działania te wspierają ważny cel NSK, jakim jest utrzymanie pozycji Nr 1 w \”Total Quality\”. Oprócz kompletnego asortymentu łożysk tocznych, NSK opracowuje i produkuje komponenty precyzyjne i produkty mechatroniczne, jak również systemy i podzespoły dla przemysłu samochodowego, obejmujące łożyska piast kół i układy kierownicze ze wspomaganiem elektrycznym.

W 1963 r. otwarto w Düsseldorfie (Niemcy) pierwszy w Europie oddział NSK, a w 1976 r. pierwszy europejski zakład produkcyjny w Peterlee (Anglia). Obecnie NSK Europe wspiera paneuropejską sprzedaż dzięki zakładom produkcyjnym w Anglii, Polsce i Niemczech, centrom logistycznym w Holandii, Niemczech i Anglii oraz centrom technologicznym w Niemczech, Anglii i Polsce. W roku 1990 NSK nabyła UPI Group, do której należał znany europejski producent łożysk RHP mający fabrykę w Newark ( Wielka Brytania). Ponadto NSK stworzyła kompleksową sieć autoryzowanych dystrybutorów. NSK Europe jest podzielona na działy biznesowe w oparciu o specjalizacje: EIBU, obejmujący technologie przemysłowych łożysk tocznych oraz technologie liniowe i precyzyjne oraz EABU i ESBU, obejmujące moduły łożyskowe i układy kierownicze ze wspomaganiem dla przemysłu samochodowego. Oddziały NSK Europe zatrudniają 3600 pracowników, osiągając obroty przekraczające 1 miliard euro (stan na marzec 2017 r.).
Więcej informacji – zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.nskeurope.pl.


NSK Polska Sp. z o.o.
ul. Karczowkowska 41
25-711 Kielce
Poland
NAWROCKA Agnieszka
Phone : +48 22 6451525
Fax : +48 22 6451529
info-pl@nsk.com

NSK Deutschland GmbH
Harkortstrasse 15
40880 Ratingen
Germany
PILATH Marie-Dominique
Phone : +49 2102 4810
Fax : +49 2102 4812290
pilath-m@nsk.com


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *