Napędy i sterowanie

Retrofit – usługi modernizacji SEW-Eurodrive Polska

By  | 

Najwyższy poziom wydajności zapewnić mogą jedynie maszyny i urządzenia wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. Oferowana przez nas modernizacja oraz integracji naszych najnowszych rozwiązań w zakresie techniki napędowej oraz automatyzacji pozwolą na optymalizację dostępności oraz zwiększą niezawodność posiadanych maszyn.

Dzięki nowym systemom napędowym zaoszczędzą Państwo energię, zwiększą produktywność i zapewnią większą dostępność maszyn. Najnowsze technologie rozszerzają również funkcjonalność Państwa maszyn i instalacji. Dzięki temu inwestycja w modernizację napędu zamortyzuje się po krótkim czasie. Nasi eksperci serwisowi są zawsze do Państwa dyspozycji – tak, aby w każdej fazie użytkowania produktu zapewniać Państwu odpowiednie wsparcie.

W ramach integrowania nowych komponentów Retrofit oferujemy:

 • Analizę zastosowanej techniki napędowej oraz rozwiązań aplikacyjnych (również w zakresie produktów innych firm)
 • Dobór napędu zgodnie z Państwa wymaganiami z uwzględnieniem najnowszych technologii
 • Demontaż starych oraz montaż nowych komponentów (na życzenie również w formie asysty)
 • Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych w zakresie techniki napędowej
 • Przygotowanie dokumentacji zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Przeszkolenie Państwa pracowników w odniesieniu do nowych produktów
 • Uruchamianie
 • Projekt oraz montaż szaf sterowniczych
 • Programowanie w zakresie PLC oraz wizualizacji
 • Asystę podczas procesów produkcyjnych

Zalety:

 • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań napędowych oraz automatyki, cechujących się wyższą wydajnością energetyczną oraz łatwą konserwacją.
 • Wyższa produktywność dzięki szybkiemu oraz łatwemu przestawieniu się na najnowocześniejszą technologię
 • Wysoka dostępność maszyn poprzez zastosowanie najnowszych produktów SEW-Eurodrive, a tym samym uniknięcie awarii wynikających z braku dostępności części zamiennych
 • Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb dzięki profesjonalnemu przygotowaniu komponentów oraz urządzeń do indywidualnych zastosowań.

Oferujemy również naszym klientom usługę zarządzania konserwacją CDM® – Complete Drive Management.

Nowoczesna konserwacja zyskuje coraz większe znaczenie, w szczególności w zakresie LCC (Life Cycle Costing), TCO (Total Cost of Ownership) oraz TPM (Total Productive Maintenance). Dotyczy to w szczególności powiązanych procesów produkcyjnych, które wymagają znacznych inwestycji i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem udziału majątku trwałego w majątku całkowitym. W celu zapewnienia pełnej dostępności maszyn oraz urządzeń zarządzanie konserwacją CDM® (Complete Drive Management) oferuje Państwu obszerną paletę indywidualnych usług. W ten sposób zapewnią sobie Państwo możliwie najlepszą ochronę przed kosztownymi awariami i nieplanowanymi przestojami maszyn.

CDM®: warunek konieczny planowych prac konserwacyjnych
Podstawą naszego zarządzania konserwacją CDM® jest inwentaryzacja istniejących komponentów techniki napędowej (w obrębie maszyny lub w magazynie) oraz zapisanie jej wyniku w bazie danych online. Centralna rejestracja wszystkich danych tworzy optymalne warunki do oszacowania oraz zaplanowania niezbędnych w danym czasie prac konserwacyjnych. Wymagane działania, takie jak konserwacja i naprawy, wskazywane są przez bazę danych.

W taki właśnie sposób możliwe jest zdefiniowanie oraz zoptymalizowanie indywidualnych scenariuszy w zakresie konserwacji poszczególnych napędów. Oczywiście możliwy jest również bezpośredni transfer danych z bazy danych CDM® do SEW-Eurodrive. Dzięki temu nasi pracownicy serwisowi będą mogli zadbać o to, aby zawczasu zidentyfikować i zredukować ryzyko wystąpienia usterek. A Państwo dzięki naszym usługom zarządzania konserwacją CDM® będą mogli całkowicie skoncentrować się na wykorzystaniu wydajności dostępnych maszyn i urządzeń.

W zakresie zapewniania dostępności maszyn system CDM® obejmuje całą paletę usług:

 • Rejestrację napędów oraz falowników wraz z oceną stanu (dotyczy również produktów innych firm)
 • Strukturyzację oraz regulację istniejących urządzeń techniki napędowej
 • Udostępnianie online danych dotyczących napędów i falowników
 • Oznakowanie napędów oraz falowników w celu jednoznacznej i szybkiej identyfikacji – również w zakresie Infolinii serwisowej 24h
 • Indywidualne doradztwo mające na celu optymalizację koncepcji konserwacyjnych dla poszczególnych komponentów techniki napędowej, ale również w odniesieniu do aspektów takich jak oszczędność energii, analizy stanu napędu czy optymalizacja gospodarki magazynowej

Usługi związane z bazą danych CDM® są odpłatne. Z chęcią udzielimy Państwu wszelkich porad w zakresie możliwości ich wykorzystania.

Zalety

 • Minimalne nakłady czasowe
 • dzięki komfortowej bazie danych CDM® służącej do zapisywania, aktualizacji, wyszukiwania oraz oceny danych
 • Optymalizacja prac konserwacyjnych poprzez zastosowanie funkcjonalności CDM®, takich jak planowanie prac naprawczych czy wyświetlanie historii.
 • Obniżenie kosztów magazynowych ze względu na zoptymalizowane dostosowanie stanów magazynowych, zintegrowane zarządzanie gospodarką magazynową oraz łatwą dostępność części zamiennych.
 • Całkowita przejrzystość dzięki zarejestrowaniu wszystkich danych w zakresie napędów oraz falowników (według typu, ilości, stanu oraz dostępności)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *