Studium Przypadku

Zespoły smarujące NSK zapewniają oszczędności producentowi dachówek ceramicznych

By  | 

Zakład produkcji dachówek ceramicznych oszczędza 4.950 € rocznie dzięki zastosowaniu zespołów smarujących NSK K1 w maszynach przeładunkowych. Decyzja ta znacząco zredukowała ponoszone wcześniej koszty prac konserwacyjnych i przestojów związane z uzupełnianiem smaru w prowadnicach liniowych.

Instalacje produkcyjne dachówek charakteryzują się ciężkimi warunkami operacyjnymi, w których wnikanie pyłu ceramicznego i innych zanieczyszczeń negatywnie wpływa na instalacje transportu wewnętrznego. W tym wypadku niedostateczne smarowanie stalowych kulek prowadnic liniowych wymuszało konieczność regularnego uzupełniania środka smarnego w celu utrzymania płynnego ruchu liniowego i stałego napięcia wstępnego koniecznego do optymalnego działania maszyn.

Producent dachówek, zmagający się z przestojami i ponoszący koszty generowane przez sześć maszyn przeładunkowych, postanowił skorzystać z wiedzy technicznej NSK i zalet Programu Wartości Dodanej AIP. Specjaliści NSK przeprowadzili pełen przegląd aplikacji, który podkreślił konieczność poprawy zarówno wydajności smarowania, jak i uszczelnienia systemu.

Firma NSK zarekomendowała zastosowanie jednostek smarujących K1, co przyniosło liczne, znaczące korzyści. Przykładowo, nie tylko poprawiono poziom uszczelnienia i ochrony, ale także zapewniono utrzymywanie przez dłuższy czas napięcia wstępnego, dzięki ograniczeniu zużycia. Co więcej, zmniejszenie tarcia podczas ruchu przełożyło się na obniżenie ciśnienia siłownika (do 4 barów zamiast 6) koniecznego do wykonywania takich samych jak wcześniej operacji i tym samym przyniosło oszczędności kosztów energii.

Zastosowanie jednostek smarujących NSK w sześciu maszynach oznacza, że wymóg przeprowadzania 52 operacji dosmarowania rocznie (każda po 30 minut) został ograniczony do zaledwie 2. W oparciu o redukcję czasu prac konserwacyjnych roczne oszczędności szacuje się na 4.950 €.

Bazując na sukcesie serii K1, która została po raz pierwszy wprowadzona na rynek w 1996 r., firma NSK opracowała obecnie zespół smarujący K1-L z myślą| o użytkownikach oczekujących jeszcze dłuższego bezobsługowego działania prowadnic liniowych.

Zespoły K1-L, które można zamawiać od grudnia 2019 r., oferują znaczącą poprawę możliwości smarowania. Dzięki nowo opracowanej formule żywicy poliolefinowej zespół K1-L dostarcza olej smarujący niemal dwukrotnie dłużej w porównaniu do wersji K1. Dodatkowe zalety stanowią: specjalny kształt zespołu K1-L zmniejszający o ok. 20% siłę tarcia dynamicznego w trakcie ruchu wózka wzdłuż szyny prowadnicy liniowej oraz nowo opracowana obudowa ochronna, pomagająca utrzymać integralność strukturalną i ograniczać wnikanie/uwalnianie pyłu i innych cząstek zanieczyszczeń.

Zdj. 1. Wewnętrzna struktura systemu K1 pokazująca układ stałego smarowania

Zdj. 2. Prowadnica liniowa stosowana przez producenta dachówek ceramicznych wyposażona w system stałego smarowania K1

Zdj. 3. Nowa seria K1-L NSK oferuje dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu do oryginalnej jednostki K1


O NSK Europe
NSK Europe Ltd. jest europejskim oddziałem japońskiej firmy NSK produkującej łożyska z siedzibą w Tokio. Firma została założona w 1916 r. i zatrudnia obecnie około 31 tys. osób na całym świecie. Produkty i rozwiązania oferowane przez tego dostawcę dla firm przemysłowych i motoryzacyjnych można znaleźć wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się elementy związane z ruchem. Oprócz prawie wszystkich typów łożysk tocznych, portfolio firmy obejmuje zespoły łożyskowe w obudowach, technologię liniową, łożyska piast kół, łożyska przekładni i silnika oraz układy kierownicze. Firma pragnie osiągnąć perfekcję we wszystkich swoich działaniach biznesowych. Jej celem jest bycie liderem w swojej branży pod względem jakości, do czego dąży poprzez ciągły proces doskonalenia, rozwoju optymalnego produktu, optymalizację procesów produkcyjnych i proklienckie nastawienie procesów obsługi.
www.nskeurope.pl


NSK Polska Sp. z o.o.
Warsaw Branch
Ul. Migdałowa 4/73
02-796 Warszawa
Nawrocka Agnieszka
Phone : +48 22 6451525
Fax : +48 22 6451529
nawrocka-a@nsk.com


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *