IT

Prezentujemy najnowszą Platformę EPLAN

By  | 

Platforma EPLAN w wersji 2.9 jest dostępna dla użytkowników od końca stycznia. Szybko generowane QR kody umożliwiają przechowywanie hiperłączy, które można otworzyć podczas pracy w terenie. Program gwarantuje automatyczne zapisywanie wszystkich zmian, co jeszcze bardziej ułatwia wdrażanie standardów firmowych. Projekty można realizować szybciej dzięki grupowej edycji danych projektowych za pomocą rozszerzonych nawigatorów. Jeśli chodzi o standaryzację, makra mogą być teraz ponownie łatwo wykorzystywane.

Platforma EPLAN w wersji 2.9 umożliwia łatwe generowanie QR kodów. Użytkownicy mogą przechowywać w swojej dokumentacji hiperłącza, które można później skanować i otwierać za pomocą aplikacji na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony lub tablety. Kodów można używać do przechowywania linków wewnętrznych i zewnętrznych, dzięki czemu konieczność wpisywania ręcznego należy już do przeszłości. QR kody występują również w drukowanej dokumentacji, co przyspiesza i ułatwia pracę projektanta. Wymiana symboli w obiektach znaków wypełniaczy również została uproszczona, gdyż można je teraz zamieniać wybierając odpowiednie zestawy wartości. Korzyścią dla użytkowników jest większa przejrzystość projektów przy mniejszej liczbie wariantów makr.

Dokowalne okno Zarządzania warstwami
Zarządzanie warstwami stało się jeszcze łatwiejsze niż wcześniej, dzięki dokowalnemu oknu dialogowemu: wszystkie zmiany są teraz zapisywane automatycznie. Dodano nowe funkcjonalności w postaci wyszukiwania warstw i zmiany ich właściwości. Od teraz łatwo jest wyszukać wszystkie obiekty, które zostały przypisane do określonej warstwy w projekcie lub podprojekcie. Projektanci mogą więc użyć okna dialogowego właściwości znalezionego obiektu, znajdującego się na liście wyszukiwania, aby zmienić przypisanie szukanej warstwy. Dzięki temu warstwy, które zostały dodane do projektu za pomocą importu DXF lub DWG można łatwo znaleźć, szybko zmodyfikować i wykorzystać jako warstwy zdefiniowane przez użytkownika. Dodatkową zaletą jest to, że użytkownicy mogą wdrażać standardy firmowe za pomocą prostych zmian i definicji, analogicznych do nawigatorów.

Szybkie osiągnięcie celu: wyświetlanie w Nawigatorach
Widok listy w Nawigatorze makr zmienił się w tabelę z komórkami już w poprzedniej wersji Platformy EPLAN, co znacznie ułatwiło jej edytowanie. W najnowszej wersji funkcja ta została rozszerzona na dodatkowe nawigatory, w tym Nawigator artykułów, Nawigator PLC i Nawigator połączeń. Dzięki temu uzyskujemy duże korzyści praktyczne w wersji 2.9, ponieważ dane projektu można teraz masowo edytować w krótkim czasie. Po zakończeniu projektu makr, standaryzowane makra można wstawiać do innych projektów z Nawigatora makr metodą przeciągnij i upuść. Oczywiście działa to zarówno w ramach projektu makr i projektu schematu, w którym użytkownik utworzył makra okien i symboli. Uzyskujemy dzięki temu znaczną oszczędność czasu, ponieważ wyeliminowano poprzednią, uciążliwą metodę wyboru makr z katalogów. Dodatkowym plusem jest to, że dane są ponownie wykorzystywane, co podnosi jakość projektu.

Sprytna konfiguracja: porządki właściwości
Nowe okno dialogowe zarządzania znacznie ułatwia edytowanie zdefiniowanych przez użytkownika porządków właściwości dla symboli i modeli 3D. Użytkownicy mogą je sprawdzić w oknie zarządzania i łatwo usunąć zdefiniowane przez użytkownika zestawy parametrów, które nie są już używane. Menu kontekstowe pozwala łatwo wyszukać użyte parametry. Korzyści są oczywiste: wszystkie porządki właściwości występujące w projekcie mogą być wyświetlane w jednym miejscu. Ponadto, podczas eksportowania i importowania ustawień dla różnych komponentów można jednocześnie edytować kilka z nich. Nazwy mogą być łatwo przetłumaczone, a nowe możliwości wyszukiwania pomagają w jeszcze szybszym implementowaniu standardów firmowych.

Lepsze tłumaczenia
W wersji 2.9 można wprowadzać wielojęzykowe wpisy dla wielu parametrów i pól wejściowych zarówno w projektach, jak i w bazie artykułów. Użytkownik może następnie ręcznie przetłumaczyć je na wybrany język lub może to być zrobione automatycznie. Platforma EPLAN w wersji 2.9 daje teraz dodatkową przejrzystość: pola, do których można wprowadzać wielojęzykowe wpisy są teraz standardowo oznaczone z przodu ikoną interfejsu użytkownika. Jak to działa? Gdy projektant wprowadzi tekst do pola wielojęzykowego, początkowo jest on niezależny od języka. W przypadku konieczności przetłumaczenia zostanie on przypisany do określonego języka źródłowego.

Więcej informacji: www.eplan.de/platform29.

Zdj. 1. QR Code_EN.jpg: QR kody generowane w Platformie EPLAN w wersji 2.9 mogą być wykorzystane na przykład do przechowywania linków prowadzących do komponentów w EPLAN Data Portal.

Zdj. 2. Macro Navigator_EN.jpg: Makra mogą być teraz łatwo wstawiane do innych projektów z Nawigatora makr metodą przeciągnij i upuść.


Eplan Software & Service

EPLAN dostarcza rozwiązania programowe i serwisowe z zakresu inżynierii elektrycznej, automatyki i mechatroniki. Firma rozwija jeden z czołowych na świecie systemów do projektowania oprogramowania dla producentów maszyn i paneli sterowniczych. EPLAN jest również idealnym partnerem, pomagającym usprawnić wymagające procesy inżynieryjne.

Zarówno standardowe, jak i niestandardowe interfejsy do systemów ERP i PLM/PDM zapewniają spójność danych w całym łańcuchu wartości. Współpraca z EPLAN zapewnia nieograniczoną komunikację we wszystkich dziedzinach inżynierii. Bez względu na to, czy są to małe czy duże przedsiębiorstwa, klienci firmy mogą lepiej wykorzystywać swoje doświadczenie. EPLAN chce w dalszym ciągu rozwijać się wraz ze swoimi klientami i partnerami, stale zwiększając stopień integracji i automatyzacji. Na całym świecie firma EPLAN obsługuje ponad 55.000 klientów. Jej celem jest zapewnienie efektywnej inżynierii.

Firma EPLAN została założona w 1984 roku i stanowi część grupy Friedhelm Loh. Grupa Friedhelm Loh działa na całym świecie w oparciu o 18 zakładów produkcyjnych i 80 filii międzynarodowych. Zatrudnia w sumie 12,000 osób i w 2018 roku wygenerowała przychody w wysokości około 2,6 mld EUR. Po raz jedenasty z rzędu ta firma rodzinna zdobyła wyróżnienie „Top German Employer” w 2019 r. Ponadto, Friedhelm Loh Group uzyskała wyróżnienie “Top vocational trainer” przyznane przez Deutschland Test and Focus Money.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.eplan.de, www.friedhelm-loh-group.com.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *