Wydarzenia

Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!

By  | 

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje seminarium „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!” na Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2018. Będzie to doskonała  okazja, żeby poznać efekty  działań prewencyjno-kontrolnych inspekcji pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w branży drzewnej. Podczas seminarium zostaną zaprezentowane materiały pomagające pracodawcom w dostosowaniu zakładów pracy do standardów bezpieczeństwa. Dodatkowo, na specjalnie uruchomionym stoisku na targach, będzie można skorzystać z porad ekspertów i otrzymać bezpłatne publikacje dotyczące bezpiecznej pracy.

 „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”

Dobiega końca 3-letnia kampania Państwowej Inspekcji Pracy skierowana do pracodawców i pracowników zatrudnionych w tartakach i zakładach stolarskich. Jej celem było ograniczenie zagrożeń w branży, poprawa  przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. To pierwsza kampania realizowana według nowej formuły, zakładającej połączenie działań kontrolnych i prewencyjnych.  Pracodawcy mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach, a następnie w programie prewencyjnym.  Na etapie samokontroli warunków pracy mogli skorzystać z eksperckiej wiedzy inspektorów pracy. W ten sposób stworzono im możliwość dostosowania miejsc pracy do obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Specjalnie dla nich Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała bezpłatne narzędzie do samokontroli warunków pracy („Tartak i stolarnia. Lista kontrolna z komentarzem”) oraz poradniki dla pracodawców i pracowników („Bezpieczna praca w tartaku”, „Bezpieczna praca w stolarni”, „Maszyny do obróbki drewna. Dostosowanie do wymagań minimalnych”, „Urządzenia poddozorowe w tartaku i stolarni”, „Żurawie leśne”) oraz filmy instruktażowe.

Podczas kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” prowadzono kontrole sprawdzające zarówno u pracodawców biorących udział w programie prewencyjnym, jak i u tych, którzy się na to nie zdecydowali.

Informacje o możliwości skorzystania z oferty prewencyjnej inspekcji pracy oraz na temat dostępnych materiałów docierały do pracodawców i pracowników dzięki działaniom medialnym w radiu, Internecie i w prasie specjalistycznej.

Nie wyłączaj bezpieczeństwa!

Koniec kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!” nie oznacza zakończenia działań na rzecz bezpieczeństwa pracy w tej branży. Pracodawcy i pracownicy nadal mogą korzystać z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy na stronie internetowej www.bhpnatak.pl, która powstała jako platforma wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Można tam znaleźć m.in.:

  • filmy instruktażowe dotyczące potencjalnych zagrożeń,
  • filmy instruktażowe prezentujące zasady bezpiecznej pracy z maszynami do obróbki drewna (frezarkami pionowymi dolnowrzecionowymi, pilarkami tarczowymi stołowymi, pilarkami taśmowymi stolarskimi, strugarkami wyrównywarkami),
  • filmy służące identyfikacji zagrożeń związanych z hałasem i zapyleniem w miejscu pracy,
  • bezpłatne wydawnictwa m.in.: „Tartak i stolarnia. Lista kontrolna z komentarzem. Materiał pomocniczy dla pracodawców”, „Bezpieczna praca w tartaku. Poradnik dla pracownika”, „Bezpieczna praca w stolarni. Poradnik dla pracownika”, „Maszyny do obróbki drewna. Dostosowanie do wymagań minimalnych”,
  • analizy wybranych wypadków przy pracy.

Warto zapoznać się także z innymi programami prewencyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy. Ciekawą propozycją dla firm zatrudniających do 9 osób jest program „Zdobądź Dyplom PIP”. Szczegóły można znaleźć na stronie  www.programyprewencyjne.pl.

Włącz bezpieczeństwo na Dremie 2018


Zapraszamy na seminarium Państwowej Inspekcji Pracy „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!”, które odbędzie się 11.09.2018 r. o godz. 10:00 w Sali Zielonej.

Podczas seminarium:

  • podsumujemy kampanię prewencyjno-kontrolną „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!”,
  • zaprezentujemy materiały przygotowane dla pracodawców,
  • pracodawca-uczestnik programu prewencyjnego przedstawi swoje doświadczenia związane z działaniami naprawczymi w swojej firmie,
  • omówimy nieprawidłowości związane z użytkowaniem maszyn do obróbki drewna, które są najczęściej ujawniane w trakcie kontroli inspekcji pracy,
  • przybliżymy rolę właściwej organizacji pracy, a także zachowań ludzkich w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy.

Wszyscy zainteresowani poprawą bezpieczeństwa pracy w swoich firmach będą mogli skorzystać z porady inspektora na stoisku inspekcji pracy. Oprócz wsparcia merytorycznego będzie można tam otrzymać bezpłatne publikacje i filmy instruktażowe dotyczące bezpiecznej pracy.

Serdecznie zapraszamy!

 


Cała branża drzewna i meblarska spotyka się 11-14.09.2018 w Poznaniu na  targach DREMA / FURNICA / SOFAB. Zapraszamy!


 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *